Kako pomoći malim pilanarima u Gorskom kotaru?

Hrvatski laburisti Primorsko-goranske županije zabrinuti su za gospodarski razvoj cijelog područja, pri čemu Gorski kotar debelo kaska za ostatkom županije. Mogućnost gospodarskog razvoja i rasta, između ostalog, otvara se kroz drvoprerađivačku djelatnost koja još uvijek odolijeva trenutačnom gospodarskom stanju, unatoč nedovoljnoj brizi države.

Obzirom da su Hrvatske šume d.o.o. malim pilanarima ograničile dostupnost sirovine, županijski vijećnik Hrvatskih laburista David Bregovac na aktualnom satu uputio je županu Komadini pitanje na koji način planira pomoći malim pilanarima, tim više što je s njima održao sastanak , kao i najavio susret s predstavnicima Hrvatskih šuma d.o.o . i ostalim relevantnim institucijama RH, te da li je po tom pitanju poduzeo najavljene mjere i do kojih je zaključaka došao.

Odgovor Župana je bio da će za goranske pilanare biti osigurano 70 posto lanjskog otkupa drvne građe, dok će ostatak ići na aukciju, uz objašnjenje da je to rezultat dogovora s Hrvatskim šumama d.o.o. koje tvrde da nema dovoljno sirovine za sve pilane. I na kraju Župan zaključuje da je hrvatsko drvo najjeftinije u Europi, zbog čega za njim vlada velika potražnja, tako da će se velike pilane u ravnicama za njega boriti na tržištu, dok će goranski pilanari ostati u povlaštenom položaju. A mi na to kažemo: „Živi bili, pa vidjeli!“.

Klub članova Županijske skupštine PGŽ

Izvor: http://pgz.laburisti.com/kako-pomoci-malim-pilanarima-u-gorskom-kotaru/

| Broj posjeta: 612 |

Želite li komentirati? Objava: "Kako pomoći malim pilanarima u Gorskom kotaru?"

Imate li komentar?