Istarski laburisti uz ribare i obrtnike: protiv obaveznog članstva u HOK-u

Mišljenja smo da kada bi članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori bilo dobrovoljno, uz neposredno biranje predstavnika, HOK bi postala prava i učinkovita organizacija koja bi se doista borila za prava obrtnika i tako podigla njihov standard” samo je dio iz današnjeg priopćenja triju ribarskih udruga koje istarski laburisti podržavaju.

“Pošto je došlo je do otvorenog sukoba između ministra obrta i predsjednika HOK-a gosp. Ranogajeca, ne možemo se načuditi tako jakoj reakciji HOK-a radi najave ministra Marasa da će članstvo u HOK-u biti dobrovoljno. Na taj potez ministra Marasa mi kao udruge ne možemo biti indiferentne i gledati borbu ministra protiv jednog lobija koji vedri i oblači kako želi i zato javno dajemo ministru punu potporu, jer i u našem programu stoji da ribari, ali ne samo oni već i naše kolege obrtnici imaju pravo birati koga izabrati da ih zastupa ili da budu slobodni pa da se snalaze sami. Prisiliti nekoga da bude u nekoj organizaciji to je čin koji zadire u prava čovjeka i to nije način s kojim se rješavaju problemi. HOK se kao organizacija već odavno dokazala kao jedna neučinkovita, troma organizacija gdje se ništa ne rješava baš radi toga što je članstvo prisilno, a znamo da obični obrtnici u praksi nemaju nikakav glas i da općenito na sastanke i ne dolaze jer znaju da je to izgubljeno vrijeme. Ove mjere koje je najavio ministar od toga da će obrtnik imati prava na naknadu na burzi rada, koji je digao prag za ulazak u sustav pdv od 80000kn na 230000kn i ostale mjere donijelo je nade obrtnicima, a te su mjere u biti trebali već odavno tražiti predstavnici HOK-a.

Svjedoci smo bili više puta unutrašnjih sukoba HOK-a, gdje kontinuirano već godinama postoje unutrašnji sukobi, pa i znamo kakvim imaginacijama ljudi se služe i smjenjuju jedne i postavljaju druge. UDBA se može samo naučiti od takvih, a neki od nas su osobno bili pod pritiskom čelnih ljudi obrtničkih komora kada smo digli glas za naša prava. Dešavalo se i to kada bi ribari smjenjivali svoje pripadnike na nivou OK ti isti nisu bili smijenjeni na predsjedništvu OK pa i HOK-a.

Vrlo dobro znamo kako radi sekcija ribara gdje se sve zataškava, a predstavnici se biraju po podobnosti, a ne po znanju i borbenosti. Rezultat je taj da je ribarstvo u rasulu, da sudbinu ribarstva drže neki drugi lobiji, pa tako odgovorno tvrdimo da je isti slučaj i kod ostalih sekcija obrtnika.

Ribari do negdje 1995. godine nisu bili pod obrtničkom komorom i u biti njihovi su problemi počeli kad su ušli u tu organizaciju. Zato tražimo da možemo izaći iz HOK-a jer u EU ribari imaju svoje samostalne udruge i njih ne predstavljaju neki polu ribari ili nikakvi ribari kao što je slučaj u HOK ili kod nekih drugih “državnih” organizacija.

Mišljenja smo isto da kad bi članstvo bilo dobrovoljno kao što bi i biranje predstavnika bilo direktno s time da ih se može smijeniti ako ne rade svoj posao i to u kratkom vremenu, to bi postala prava i učinkovita organizacija koja bi se borila za prava obrtnika i tako digla standard obrtnika.

Koristimo priliku i apeliramo na obrtnike i ribare da oko toga ne šute, da se ne boje, da se ne prepuste sudbini i da podrže javno ministra Marasa jer takvu priliku možda nikada više neće imati.”

Udruge profesionalnih ribara:
MARE CROATICUM/ Kolec Danijele
NAŠE MORE/ Antun Frančić
ISTARSKI RIBAR/Šimič Radovan

| Broj posjeta: 726 |

Želite li komentirati? Objava: "Istarski laburisti uz ribare i obrtnike: protiv obaveznog članstva u HOK-u"

Imate li komentar?