Ima li novog početka za socijalno najugroženije građane Vukovarsko – srijemske županije?

HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici sustavno opstruiraju sve projekte Vlade na svim nivoima, bez obzira bili oni dobri i korisni za građane

Vlada Republike Hrvatske postigla je dogovor i potpisala Sporazum o otpisu odnosno odgodi plaćanju duga s Ministarstvom financija – Poreznom upravom, 2 županije, 74 grada, od toga s četiri najveća hrvatska grada, 76 općine, 13 banaka, 5 tele operatera, 9 državnih poduzeća i 45 drugih pravnih osoba i trgovačkih društava u vlasništvu gradova i općina (javna poduzeća).

Mjere se primjenjuju od 2. veljače do 30. lipnja 2015. godine, što je krajnji rok za predaju zahtjeva.

S područja Vukovarsko – srijemske županije sporazum je potpisao Grad Ilok, općina Drenovci i općina Ivankovo i Prvo plinarsko društvo d.o.o. Vukovar, a niti jedno javno poduzeće u vlasništvu gradova i općina s područja Vukovarsko – srijemske županije.

Ovim putem pozivamo Županiju Vukovarsko-srijemsku, gradove Vukovar, Vinkovci, Županja i Otok, te sve općine s područja Vukovarsko – srijemske županije, te pravne osobe i javna poduzeća u vlasništvu Vukovarsko – srijemske županije, gradova i općina s područja Vukovarsko – srijemske županije kao što su:

Županija
– Plinara istočne Slavonije d.o.o. – PIS Vinkovci – plin

Vukovar
– Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar – voda i kanalizacija
– Komunalac d.o.o. Vukovar – čistoća
– Tehnostan d.o.o. Vukovar – upravljanje i održavanje zgrada

Vinkovci
– Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci – voda i kanalizacija
– Nevkoš d.o.o. Vinkovci – čistoća
– GTG Vinkovci d.o.o Vinkovci – grijanje
– Stanoservis d.o.o. Vinkovci – upravljanje i održavanje zgrada

Županja
– Komunalac d.o.o. Županja – vodovod i kanalizacija
– Čistoća d.o.o. Županja – čistoća
– Stanobiro d.o.o. Županja – upravljanje i održavanje zgrada

Otok
– Vranjevo d.o.o. Otok – čistoća

Ilok
– Komunalije d.o.o. Ilok – čistoća

da se pridruže ovoj mjeri i otpisom duga socijalno najugroženijim građanima omoguće novi početak u životu.

Da bi gradovi, općine i trgovačka društva sudjelovali u otpisu dugova dovoljno je popuniti pristupnicu i uputiti ju na Ministarstvo socijalne politike i mladih, Savska 66, Zagreb s oznakom ”IZJAVA VJEROVNIKA ZA NAKNADNI PRISTUP SPORAZUMU O OTPISU DUGOVA”.

Rok za prijavu vjerovnika je 31. svibnja 2015. godine.

Činjenica je kako je u većini gradova i općina na području Vukovarsko – srijemske županije na vlasti HDZ, a HDZ-ovi općinski načelnici i gradonačelnici gradova, sustavno opstruiraju sve projekte Vlade republike Hrvatske na svim nivoima, bez obzira bili oni dobri i korisni za građane Republike Hrvatske i Vukovarsko-srijemske županije.

Ovaj projekt omogućuje prezaduženim i blokiranim građanima Vukovarsko – srijemske županije novi početak i zato župane, načelnici i gradonačelnici trebate zanemariti stranačka obilježja i podržati projekt koji je u interesu vaših sumještana.

Predsjednik Podružnice VSŽ
Ivica Šarić v.r

Laburisti Vukovarsko-srijemske županije

| Broj posjeta: 410 |

Želite li komentirati? Objava: "Ima li novog početka za socijalno najugroženije građane Vukovarsko – srijemske županije?"

Imate li komentar?