Akcija đulovačkih i daruvarskih laburista – „Normalizirajte promet!“

U subotu 6. listopada 2012. godine od 10.00 do 11.00 sati, na dijelu oštećene županijske ceste 3301 Daruvar – Maslenjača u mjestu Batinjani, Hrvatski laburisti Ogranaka Daruvar i Đulovac proveli su akciju „Normalizirajte promet!

Akcija je već urodila plodom.

Iz Županijske uprave za ceste, prvo telefonski, a zatim dopisom, obratio se voditelj odjela za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta. Iz županijske uprave za ceste pojašnjeno nam je da je od travnja ove godine spomenuta cesta iz kategorije državne ceste svrstana u kategoriju županijskih cesta. S obzirom da Županija nema dovoljno financijskih sredstava za sanaciju oštećene ceste, ponovo se pokušava vratiti u kategoriju državne ceste.

Moramo napomenuti da smo tijekom akcije dobili punu podršku građana, korisnika ceste. Građani su zadovoljni inicijativom upućenom nadležnima te su svi redom pozdravili našu akciju.

Potvrda tome su i potpisi vozača koji se slažu da je svaki razuman rok za sanaciju ceste odavno prošao i koji zahtijevaju od nadležnih institucija da hitno završe radove koji traju već više od dvije godine.

Potpise ćemo proslijediti nadležnim institucijama.

Ostaje nada da će javna uprava poslušati glas građana i shvatiti da se prema novcima poreznih obveznika, svih naših sugrađana moraju odnositi kao dobri gospodari te da građane moraju što više uključiti u odlučivanje o načinu trošenja javnog novca.

Goran Jakić, Vladan Ivković

PRIOPĆENJE ŽUC-a

Županijska uprava za ceste BBŽ je navedenu županijsku cestu ŽC 3301 Daruvar – Maslenjača – Đulovac dobila od Hrvatskih cesta d.o.o. krajem travnja 2012. godine.

Prekategorizacija je objavljena u Narodnim novinama temeljem Zakona o cestama (NN 84/11) i Uredbi o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN34/12).

Županijska uprava za ceste je svjesna stanja navedene ceste i problema vezanim uz klizište i postavljenu privremenu regulaciju prometa.

Kao što ste u svom dopisu naveli, do oštećenja ceste je došlo prije više od dvije godine, u vrijeme kada je cesta bila državna DC 34, odnosno pod upravom Hrvatskih cesta d.o.o..

Budući da je navedena cesta tek nekoliko mjeseci pod upravom ŽUC-a BBŽ, a sanacija navedenog klizišta zahtjeva opsežne i vrlo skupe radove, ŽUC nije u mogućnosti izvršiti sanaciju nastalih oštećenja.

ŽUC je zajedno sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom podnio službeni zahtjev Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture da se navedena cesta ponovno prekategorizira u državnu cestu, jer ŽUC sa svojim godišnjim proračunom neće biti u mogućnosti održavati navedenu cestu. Napominjemo da je sanacija navedenog klizišta procijenjena na približno 7.000.000,00 kn, a postoji još deset do petnaest potencijalnih klizišta na navedenoj dionici.

Sa poštovanjem!

Mladen Čovran
Voditelj odjela za održavanje županijskih i lokalnih cesta

| Broj posjeta: 670 |

Želite li komentirati? Objava: "Akcija đulovačkih i daruvarskih laburista – „Normalizirajte promet!“"

Imate li komentar?