”Restriktivno i rigorozno” u Županijskoj skupštini PGŽ

Klub članova Skupštine iz redova Hrvatskih laburista – Stranke rada, nažalost opet, mora upozoriti javnost na proizvoljno tumačenje pravila, propisa i Poslovnika pa čak i samog Zakona u Županijskoj skupštini PGŽ. Predsjednik Županijske skupštine i njegovi kolege iz vladajuće koalicije imaju dvostruka pravila u primjeni Poslovnika – jedna za sebe, a sasvim druga za članove našeg Kluba odnosno članove oporbe.

Na protekloj sjednici pokušali smo na dnevni red staviti županov izvještaj o provedenim poboljšanjima projekta Marišćina. Već smo govorili o zaključku koji je Skupština donijela prije nekoliko mjeseci u kojem smo zadužili Ekoplus da po isteku roka od 90 dana županu podnese izvještaj o primjeni traženih promjena na projektu ŽCGO Marišćina. Obzirom na istek roka očekivali smo da će se informacija o poduzetim mjerama naći na dnevnom redu Skupštine. Kako se to nije dogodilo i kako župan nije ni na koji način obavijestio javnost o tome je li Ekoplus ispoštovao zaključak Županijske skupštine, predali smo pisanu molbu da se točka uvrsti na dnevni red. Naš zahtjev je odbijen uz argument da se nije poštovala procedura (15 dana prije sjednice i 1/5 potpisa članova Skupštine). Smatramo da je, kad se već sam župan nije sjetio podnijeti izvještaj o tome, predsjednik Skupštine trebao prihvatiti naš zahtjev, prvenstveno zbog odgovornosti i dužnosti prema građanima.

Prihvatili smo njegov argument da ne poznajemo dovoljno Poslovnik (uvažavajući njegovo pravo da se rigorozno drži Poslovnika) i da zbog toga točka nije na dnevnom redu, no istovremeno nas je neugodno iznenadilo i njegovo vlastito nepoznavanje Poslovnika. Naš prijedlog akta za vjerodostojnim tumačenjem Poslovnika trebao je prema istom tom Poslovniku uputiti u propisanu proceduru, što nije učinio nego je samo ponudio odgovor u kojem iznosi vlastite stavove. Potpuno neprimjerene, neutemeljene i mimo procedure. U odgovoru je naveo da smatra da je pitanje vjerodostojnog tumačenja tijekom same sjednice konzumirano što nema nikakvog pravnog uporišta. Također je naveo da su članovi skupštine glasovanjem o proračunu ocijenili da im je prihvaćanje proračuna bilo važnije nego ”restriktivno i rigorozno tumačenje Poslovnika”.

Mišljenja smo da Poslovnik nije dokument koji se po želji tumači ”restriktivno i rigorozno” već da je vjerodostojno tumačenje samo jedno te da je bitno da su svi članovi Skupštine upoznati s njim. Upravo je namjera predloženog akta bila da se izbjegnu bilo kakve buduće nedoumice vezano uz Poslovnik.

Svoju proizvoljnost pokazao je i u raspravi o Prijedlogu plana zaštite od požara na području Primorsko-goranske županije. Detaljnom analizom materijala uočili smo ozbiljne i nedopustive propuste. Naime u priloženim tablicama u kojima se navode odgovorne osobe uočili smo čitav niz nepotpunih i netočnih podataka kao npr. imena osoba koje više nisu na tim pozicijama ili su u mirovini ili pak rade u drugim mjestima. Krenuli smo od stava da ćemo biti suzdržani jer je sam Plan kao dokument u cijelosti dobar, no na kraju smo ipak bili protiv jer smo zaključili da bi bilo neodgovorno svjesno prihvatiti Plan za koji znamo da počiva na neažuriranim podacima. Štoviše, nakon što smo od odgovornih dobili informaciju da neke od tih podataka već znaju, zaključili smo da je neodgovorno upravo to što nam ih nisu dostavili na klupe. Također, rečeno nam je i da je doista teško uvijek imati ažurne podatke (o imenima odgovornih osoba) jer se situacija na terenu stalno mijenja. Stava smo da – u doba brzog interneta, pametnih telefona te konačno e-županije – odgovor da je teško imati ažurne podatke (i to kada govorimo o Planu zaštite od požara!) ne smijemo prihvatiti.

Poučeni dosadašnjim iskustvom u radu Skupštine s razlogom smo razvili nepovjerenje u istinosnu vrijednost podataka koje dobivamo, a posebno činjenicom da je prekršen Zakon o proračunu, što članovima Skupštine niti je priznato niti je objašnjen razlog kršenja.

Naime, članak 37 Zakona o proračunu propisuje da se do 15. studenoga predstavničkom tijelu mora podnijeti prijedlog proračuna. Skupština Primorsko goranske županije raspravljala je samo o Prijedlogu programskih smjernica za izradu proračuna što nije isto što i prijedlog proračuna. Na naš upit, župan je odgovorio da je proračun pred nama i tu je bio kraj svake rasprave. Imamo potrebu javnosti iznijeti činjenice, a činjenica je da je zakon prekršen. Mi smo razumni ljudi i da nam je argumentiran razlog zbog kojeg proračun kasni, danas o tome ne bismo niti govorili. Obzirom da nismo dobili nikakvo priznanje pogreške, a kamoli opravdanje od strane župana, smatramo da članovima Skupštine, kao i građanima koje predstavlja, duguje ispriku.

Još jednom ponavljamo svima, ako je to nekome ostalo nejasno: Hrvatski laburisti u Županijsku skupštinu došli su raditi ozbiljno i odgovorno te u skladu s prisegom koju smo (svi) svečano dali na konstituirajućoj sjednici. Upravo zbog toga nećemo tolerirati ničije neodgovorno ponašanje na sjednicama Županijske skupštine i isto ćemo glasno prozivati. Smatramo da smo svi zajedno odgovorni građanima koji su nas tamo postavili i dužni smo im uvijek reći istinu, ma kakva ona bila. Trenutno je istina takva da je Županijska skupština jedno veliko kazalište, a mi nismo i ne želimo biti glumci.

Klub članova Hrvatskih laburista – Stranke rada u Skupštini PGŽ

David Bregovac
Dina Domijan
Jelena Krpan
Hrvoje Maračić

Izvor: http://pgz.laburisti.com/restriktivno-i-rigorozno-u-zupanijskoj-skupstini-pgz/

| Broj posjeta: 350 |

Želite li komentirati? Objava: "”Restriktivno i rigorozno” u Županijskoj skupštini PGŽ"

Imate li komentar?