Nezakonita rasprodaja obiteljskog srebra – HPB-e i CO-a

Kolumna Nansi TireliMinistarstvo financija raspisalo je javni natječaj za savjetnika u procesu privatizacije Croatia osiguranja d.d. i Hrvatske poštanske banke. Time Vlada ostvaruje svoje želje, ali na nezakonit način i suprotno svojim tvrdnjama u predizbornoj kampanji da će se dolaskom Kukuriku vlade na vlast konačno vidjeti kako to izgleda legalno izvršavanje vlasti.

Kako upravljati državnom imovinom učimo iz Zakona koji je stupio na snagu 1.1.2011. godine. Svaki bi donesen Zakon trebalo poštovati, a pogotovo ga treba poštovati Vlada. Nažalost da je to za nas još uvijek utopija potvrđuje sama Vlada svojim nezakonitim potezima. Zakonom o upravljanju državnom imovinom ustrojena je Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) koja je sa radom započela 1.4.2011. godine i u ime Vlade državnom imovinom upravlja na temelju četiri načela: načela javnosti, predvidljivosti , učinkovitosti i odgovornosti.

Nažalost Vlada ne poštuje nijedno načelo ovakvim svojim odlukama. Registar državne imovine nije javan, građani ne mogu vidjeti što je to naše vlasništvo i čime raspolažemo. Nije donesen ni jedan dokument o upravljanju državnom imovinom kojeg Zakon propisuje: Strategija upravljanja državnom imovinom, Plan upravljanja, ni Izvješće o provedbi Plana upravljanja.

Strategija određuje srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja državnom imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne interese RH-e a donosi je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade za razdoblje od 4 godine. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja državnom imovinom, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije. Plan upravljanja donosi Vlada na prijedlog Agencije za razdoblje od godine dana, najkasnije do 31. Listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Agencija je dužna do 31. Ožujka tekuće godine dostaviti Vladi Izvješće o provedbi plana upravljanja za proteklu godinu,a Izvješće Vlada dostavlja Hrvatskom saboru na usvajanje.

Sve je u Zakonu, vidimo, lijepo i pošteno složeno. Nažalost Strategija nije do dan danas donesena, pa se postavlja pitanje na temelju čega ministri Linić, koji je raspisao natječaje za savjetnike, i ministar Čačić, uz to i predsjednik Upravnog vijeća u AUDIO-u, rasprodaju državnu imovinu i po čijem dopuštenju? Naravno, nije napravljen ni Plan aktivnosti jer se on radi na temelju Strategije! O Izvješću ne znamo što ni reći osim toga da ga Sabor nije ni vidio a kamoli usvojio.

Upravljanje državnom imovinom moralo bi biti predvidljivo za uprave, dioničare i članove trgovačkih društava u kojima dionicama i poslovnim udjelima upravlja Agencija, jer predvidljivost se upravljanja državnom imovinom ostvaruje jednakim postupanjem u istim ili sličnim slučajevima. Državnom se imovinom upravlja učinkovito radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih Strategijom i Planom upravljanja kao javnim interesom a ne isključivo radi namicanja jednokratnih novčanih sredstava za punjenje proračunskih rupa.

Načelo odgovornosti upravljanja državnom imovinom osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja državnom imovinom, nadzorom nad upravljanjem državnom imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, te poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima. Da Sabor bi morao imati ovlasti, a Vlada dužnost. Opet je sve naopako. Vlada si je uzela ovlast da radi s državnom imovinom što i kako hoće a Saboru nametnula dužnost da dizanjem ruku svojih poslušnika amenuje prodaju bilo čega, u ovom slučaju CO-a i HPB-e.

Opravdava se Linić argumentom kako je nužno da se CO-a i HPB-a dokapitaliziraju ali ni to nije točno.

Dobit Društva CO-a za 2011. godinu iznosi 104,7 mil. kuna što je za 88,4% ili 47,9 mil. kuna, više od ostvarene dobiti u 2010. godini te 50,5% ili 36,1 mil. kuna više od planirane dobiti za 2011. godinu.

Rast dobiti Banke je 73,3% i iznosi 87,9 mil. kuna, dok dobit na razini Grupe iznosi 85,5 mil. kuna, što predstavlja rast od 64,2%. Imovina Banke je porasla za 11,3% što je prema objavljenim pokazateljima drugi najveći godišnji rast među deset najvećih banaka u Hrvatskoj i na dan 31.12.2011. iznosi 16,5 milijardi kuna. Klijenti su Banci više nego odani, pa su oročeni depoziti stanovništva porasli za 20,6% i iznose 900,3 milijuna kuna.

Ako je dokapitalizacija i potrebna onda se ona može napraviti i na primjereniji i ljudskiji način a ne isključivo na neoliberalan. Radnici CO-a iskazali su odavno želju da bi oni dokapitalizirali svoje osiguravajuće društvo, slali dopise sa zamolbom da ih se primi na razgovor ali nažalost, nitko im se nije udostojio odgovoriti, ni Linić, ni Čačić, a kamoli razgovarati s njima i čuti njihove prijedloge. U CO-u radi oko 3000 zaposlenika, polovica njih ima srednju stručnu spremu, gotovo toliko višu i visoku. Ljudski je to potencijal neprocjenjive vrijednosti koji se u pokazateljima završnih računa ne iskazuje jer za to ne postoji dovoljno nula, ali očito je da ni to našim ministrima nije dovoljno dobar razlog da s tim ljudima sjednu za stol.

Da bi se pak dokapitalizirala HPB-a po Zakonu o trgovačkim društvima o tome odluku moraju donijeti dioničari koji imaju 75% glasova. A struktura tri najveća dioničara HPB-e izgleda ovako: AUDIO ( Republika Hrvatska) 51,46%, Hrvatska pošta d.d. 27,49% i AUDIO (HZMO) 20,18%. Isčitavajući ove podatke lako je zamisliti za što će glasati i kako ti dioničari, ali ostaje i dalje otvoreno veliko pitanje poštivanja Zakona o upravljanju državnom imovinom.

Zakon kaže da Upravno vijeće Agencije donosi odluke o restrukturiranju i troškovima restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama koja su u vlasništvu ili u većinskom državnom vlasništvu. Ni CO-e, ni HPB-a nisu u poteškoćama! I jedni i drugi ostvarili su zavidan rast dobiti u vrlo teškim gospodarskim uvjetima!

Na kraju ako naši ministri i poruše cijeli ovaj Zakon i urade sve ovo što planiraju mimo njega CO-e ne mogu nikako prodat bez odobrenja i suglasnosti Sabora jer na snazi je, još od 1992. godine, Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u RH, gdje u članku 9. piše: „Odluku o načinu privatizacije kapitala Republike Hrvatske u društvu donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.“.

Dakle, nema Strategije upravljanja državnom imovinom, nema Plana aktivnosti, nema Izvješća ali ima želje da se radi što se hoće i kako se hoće i to samo da bi se jednokratnim krpanjem proračunske rupe sa oko 2 milijardi kuna opravdala nesposobnost punjenja Državnog proračuna pravim dugoročnim gospodarskim planovima i aktivnostima što se je planom 21 tako zdušno obećavalo. Ako sada, u ovim slučajevima padnemo na ispitu i dozvolimo da dvoje – troje ljudi ismijava i Zakone i sve nas zajedno i radi što ih je volja onda nam preostaje samo jedno: raspustiti Sabor, Vladu i Sudove – bespotrebni su!

— Nansi Tireli

| Broj posjeta: 1.008 |

1 komentar u "Nezakonita rasprodaja obiteljskog srebra – HPB-e i CO-a"

  1. Hvala što si nam tako pojasnila stanje u CO-u i HPB-u. Naslov je potpuno primjeren!

    Anica,

    Trogir

Imate li komentar?