Laburisti u svijetu

Kolumna Jakoba Matovinovica JakseLABURISTI U SVIJETU – nova rubrika na www.laburisti.com

Ovdje na stranicama Hrvatskih laburista – Stranke rada svakog ćemo mjeseca opisati kako funkcionira stranka rada u jednoj od svjetskih zemalja. Predstavljati ćemo stranke rada sa kojom Hrvatski laburisti imaju srodne ili identične principe rada i načela i to u cilju javnog predstavljanja koncepta rada kao i unutarnjeg ustroja koji se pokazao kao jedan od najpravednijih i najučinkovitijih u razvoju pravednog društva u kojem se nezakonite radnje kažnjavaju i pošten rad cijeni i nagrađuje.

OPĆENITO O LABURISTIMA

Kada i kako je došlo do osnivanja laburista – stranaka rada?

Laburističke stranke su rođene iz radničkog pokreta. Klasičan opis radničkog pokreta bez ikakvih političkih konotacija bi se mogao svesti na:

Politička i socijalna strujanja i borba za oslobođenje radničke klase od eksploatacije i za stvaranje novog socijalno osjetljivijeg i svijesnijeg društva.

Naime neki bi to jednostavnijim riječima opisali kao borbu za radnička prava i pravedniji odnos prema radničkoj klasi.

Korijeni laburističkih stranaka toliko su povezani sa borbom za pravdu da je skoro pa nemoguće preskočiti povijest radničkih pokreta u svijetu koje se službeno evidentiraju još od 18. stoljeća kada su radnici organizirano krenuli u pobune u cilju ostvarenja boljih uvjeta rada, skračivanja radnog vremena i osiguravanja boljeg standarda života za radnike (koja se kasnije globalno nazvala „radničkom klasom“).

Tijekom 19. stoljeća došlo je do suradnje među organizacijama koje su se borile za radnička prava diljem svijeta. U nekim zemljama se rađala nova ideologija dok su u nekim zemljama poput Velike Britanije vlasti legalizirale udruženje radnika, te legalizirali sindikate i također udruživanje sindikata.

Sindikalisti su organizirano radili prema istom cilju za sve radnike neovisno o struci, dogodilo se to da su u nekim zemljama poput SAD i Velike Britanije putem štrajkova izražavali svoje nezadovoljstvo i pritiskali svoje Vlade da razmotre njihove prijedloge o tome kako bi trebali izmjeniti zakon o radu u korist radnika i za dobrobit svih radnika.

U Velikoj Britaniji se 1900. godine osnovala Stranka rada (Labour Party) kao politička snaga koja je temelje izgradila upravo u sindikatima te zemlje.

LABURISTI DANAS I SUTRA

Danas u svijetu imamo stranke rada u zemljama širom kugle zemaljske. Na svakom kontinentu se rodila stranka koja nosi naziv „laburisti“ odnosno „stranka rada“ ili neku varijacu istog. Naravno nisu sve te stranke identične u svom djelovanju, ali ciljevi su im u večini slučaja vrlo slični ako ne čak identični.

U najrazvijenim demokracijama poput Velike Britanije, Norveške, Nizozemske, Australije, Švedske, Švicarske, Irske itd. laburisti su toliko jaki da bih neki čak opisali kao najutjecajnije stranke i upravo zbog svoje uske suradnje sa sindikatima uspjeli su sudjelovati u razvoju tih zemalja u to što su danas postali.

Ovdje možete nači linkove na službene stranice stranaka rada za navedene zemlje:

Australija: http://www.alp.org.au/

Irska: http://www.labour.ie/

Nizozemska: http://nu.pvda.nl/

Norveška: http://arbeiderpartiet.no/

Novi Zeland: http://splash.labour.org.nz/

Švedska: http://www.socialdemokraterna.se/

Švicarska: http://www.pst.ch/v4/

Velika Britanija: http://www2.labour.org.uk/

U svim navedenim zemljama laburisti su parlamentarna stranka.

Slijedeći link je doslovce jednostavan popis stranaka rada koje postoje na kugli zemaljskoj:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Labour_Parties

(Hrvatska – Croatia, www.laburisti.com, http://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_Labourists_%E2%80%93_Labour_Party)

LABURISTI U HRVATSKOJ

Kao što vidite i u Hrvatskoj su Hrvatski laburisti – Stranka rada parlamentarna stranka.

Stranka rada nije Hrvatski izum ali zašto bi mi uvijek morali izmišljati toplu vodu? Nama u RH je potreban kalup rada koji je dokazan kao jedan od najpravednijih i najuspješnijih.

Nema potreba da padamo na parole ili fore poput „Idemo dalje“ ili „Tim“. Dosta je bilo njihove prastare demagogije po kojoj nas u Republici Hrvatskoj stalno uspoređuju sa onim zemljama u kojima vlada diktatura ili represija. Zašto se ne bi mi uspoređivali sa zemljama poput Norveške, Švedske, Irske, Švicarske itd? Zemlje u kojima je Stranka rada među najutjecajnijim i najjačim strankama.

Došlo je vrijeme da se prihvatimo onoga što je dokazano kao uspješan način rada i ustroja, da stavimo radnike na prvo mjesto i to u suradnji i otvorenim dijalogom sa sindikatima i udruženjima poljoprivrednika.

Laburisti su večim djelom stvaratelji standarda u zemljama poput Norveške, Švedske, Australije itd. Svi oni rade na sličan ili čak identičan način. Od sada je moguće da se mi u Hrvatskoj isto tako prihvatimo tog uspješnog načina rada i vođenje naše politike i da konačno odbacimo ove fosile koji su postali poput parazita i stalno preko grbače nas radnika sebi grade kule, vile, jahte, limuzine, kolekcije satova ili broševa itd, itd.

LABURISTI VELIKE BRITANIJE

labour

Stranka rada – laburisti u Velikoj Britaniji je poput krovne organizacije jednog saveza u kojem spadaju filijale stranke, savezi sindikata, udruženja koja se zalažu za socijalnu pravdu i ostale kooperante i stranke sa kojima imaju sporazum o suradnji.

Članovi koji su izabrani i sudjeluju u radu stranke kao saborski zastupnici sudjeluju u radu stranke kroz Parlamentarnu Stranku Rada (PLP) i u Europskom parlamentu kroz Europsku Parlamentarnu Stranku Rada (EPLP).

Stranačka tijela koja donose odluke na nacionalnom nivou službeno uključuju Nacionalni Izvršni Odbor (NEC), Konferencija Laburista i Nacionalni Forum za Politički program (NPF). U praksi na kraju Parlamentarno vodstvo unutar stranke daje konačnu odluku po pitanju Političkog programa. Ova tijela uključuju aktivno sudjelovanje predstavnika sindikata kao i ostalih nevladinih udruženja koji su od velike važnosti za razvoj zemlje i osiguravanje socijalne pravednosti (poput udruženja poljoprivrednika itd). Ovakvim unutarnjim ustrojem osiguravaju da stranka zastupa „glas naroda“ i da se politički program stranke temelji na stvarnim potrebama ljudi koji žive od svog rada.

Kao politička stranka koju su sindikalisti osnivali u cilju predstavljanja interesa radničke klase, povezanost Stranke rada sa sindikatima je od uvijek bio „trade mark“ (etiketa) koja je definirala osnovne karakteristike te stranke.

Razni sindikati sufinanciraju rad stranke u cilju učinkovitijeg rada stranke u predstavljanju interesa sindikata i radnika diljem države. Sufinanciranje sindikati sami određuju i u skladu sa odlukom večine članova sindikata odvajaju iz svojih fondova koliko žele. Doslovce se povukla crta po kojoj se definira uloga sindikata i uloga političke stranke u Velikoj Britaniji, ne mije
šaju kruške i jabuke, već su stvorili jednu usku suradnju i koheziju između dvije vrste organizacija i čak dobar dio političara koji se kandidiraju na liste laburista su aktivni sindikalisti ili bivši sindikalisti.

Čitajte i ostale članke iz istog serijala:

| Broj posjeta: 3.410 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti u svijetu"

Imate li komentar?