Tjedni pregled aktivnosti – financiranje stranaka, poljoprivreda, krediti RBA zadruga

Laburisti su u četvrtak u Hrvatskome saboru (HS) održali konferenciju za medije s temom financiranja političkih stranaka. Novinarima su predstavili svoj prijedlog financiranja političkih stranaka koji se razlikuje od sadašnjeg modela po tome što se smanjuje iznos sredstava iz proračuna koji im pripada.

Prema sadašnjem zakonu, iznos se određuje prema Rashodima poslovanja (u postotku od 0,05%) iz Rashoda Općeg dijela Državnog proračuna, i to prema Izvještaju o izvršenju Državnog proračuna za prethodnu godinu, što znači da su se sredstva za 2015. g. dodjeljivala na temelju Izvještaja za 2013. g. Laburisti u svojem Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji su ovaj tjedan uputili u saborsku proceduru, predlažu da se političke stranke financira iz planiranih Poreznih prihoda (u postotku od 0,07%) iz Prihoda Općeg dijela Državnog proračuna za tekuću godinu. Da se ovaj model primijenio ove godine, ušteda bi bila oko 17 milijuna kuna.

Vrlo važnu temu kojom se laburisti bave i za čije rješenje se zalažu nametnula je zastupnica Tireli u raspravi o Zakonu o poljoprivredi. Ta tema je doniranje hrane, tj. kako i kada riješiti problem doniranja hrane. Tireli je odgovorila na pitanje kada time što je podnijela amandman na članak 74. Zakona koji određuje vrijeme od 2 godine kao rok za donošenje pravilnika o doniranju hrane. Tirelin amandman skraćuje taj rok na 90 dana, odnosno 3 mjeseca kao razuman rok. Pozvala je zastupnike i predlagatelja Zakona da ga podrže, odnosno usvoje. Amandman je na zadovoljstvo laburista u petak za vrijeme glasovanja u HS prihvaćen! Na pitanje kako riješiti problem doniranja hrane Tireli predlaže ukidanje PDV-a na doniranu hranu, iako je to suprotno propisima EU. Spominje apsurdnu situaciju u kojoj su pravni subjekti koji se bave uništavanjem ovakve hrane, što se prema zakonu mora učiniti, oslobođeni plaćanja PDV-a, dok s druge strane, kada bi se tu istu hranu htjelo donirati, ne postoji zakonski način da se to učini bez plaćanja PDV-a. Tirelin prijedlog je da se omogući posebna fiskalizacija kojom bi sva trgovačka društva navečer kroz fiskalne blagajne provela određenu količinu hrane koju taj dan žele donirati građanima (hranu kojoj taj dan ili drugi joj istječe rok trajanja). „Državni proračun ne gubi ništa, rok trajanja i dalje je važeći i imamo zadovoljne građane i ono što je najvažnije hranu koja nam je potrebna ne spaljujemo i ne uništavamo u spalionicama“, objasnila je zastupnica. Tireli konačno predlaže da Hrvatska bude članica EU koja će inicirati donošenje direktive kojom bi se donirana hrana svugdje u Europi oslobodila plaćanja PDV-a.

Zastupnik Lesar zatražio je u četvrtak u HS stanku kako bi ponovo govorio o građanima s kreditima u RBA zadrugama. Spomenuo je premijerove izjave vezane na ovaj slučaj. Premijer je naime priznao da se radi o sumnjivim poslovima i reketarenju, no na sjednici Vlade toga dana nije bilo ništa slično rješavanju problema upotrebom mišića, primjetio je Lesar aludirajući na Milanovićevu izjavu. „Očito je poticaj iz Sabora nužan, potreban i hitan, jer dok se oni odluče za upotrebu mišića preveliki broj ljudi će ostati bez svojih nekretnina“, upozorio je zastupnik. Također je upozorio na još jednu kategoriju građana koja je pogođena kreditima u švicarcima koja nije bila zaštićena intervencijama Vlade fiksiranjem tečaja franka. Radi se o studentima koji su dobili studenske kredite vezane na švicarac, a nemaju tretman potrošačkih kredita. „Naša je obaveza da u zaštitu uzmemo i studente koji su također žrtve reketarenja i sumnjivog poslovanja“, istaknuo je Lesar. On vidi rješenje problema u zabrani bilo koje valute osim nacionalne, što bi onemogućilo devizne klauzule u ugovorima o kreditiranju i jednostranu mogućnost mijenjanja kamate od strane banaka.

Raspravljalo se ovaj tjedan o Zakonu o osiguranju i o Zakonu o sustavu civilne zaštite. Zastupnik Tušak prigovorio je predlagatelju Zakona o osiguranju na hitni postupak za donošenje ovog Zakona, koji ima 310 stranica sa 464 članka, a zastupnici su ga dobili u ruke niti tjedan dana prije rasprave. Tušak je iznio kritiku da zastupnici nisu imali dovoljno vremena kvalitetno se pripremiti za raspravu i upitao čemu takva žurba. „Da li bismo sukladno našem Poslovniku uz hitni postupak trebali uvesti i super hitni postupak pa da nešto imamo ovako na brzinu“, ironično je poentirao zastupnik. Laburisti su se složili da će zbog načina na koji je ovaj prijedlog Zakona išao u saborsku proceduru u njegovom izglasavanju biti suzdržani.

Zastupnik Novak u raspravi o Zakonu o civilnoj zaštiti iznio je primjedbu da vatrogasne zajednice ili društva, koja se pokazuju kao praktički jedina osnova civilne zaštite, bitno sužava prostor civilne zaštite. Smatra da su DVD-i uglavnom vezani na manje i ruralne sredine, a da sustav u velikim gradovima ili u najvećem gradu Zagrebu uopće nije razrađen. Referirajući se na načelo solidarnosti na kojemu treba počivati sustav civilne zaštite, Novak je podsjetio da su pojedini građani demonstrirali svoju solidarnost tako da su iskorištavali poplave u Slavoniji prošle godine zaradivši na prodaji vode „Tu mislim da je apsolutno zakazao sustav civilne zaštite“, rekao je Novak. Također je spomenuo Crveni križ kao sumnjivo organiziranu organizaciju. Zastupnik je zaključio izlaganje stajalištem da jedinice lokalne samouprave (JLS) ne smiju biti jedine na koje će pasti financiranje ovog sustava, kako je predviđeno zakonom, jer bi trebale osigurati sredstva na osnovi procjena rizika, a najveći rizik je kod onih JLS koje su najsiromašnije.

| Broj posjeta: 490 |

Želite li komentirati? Objava: "Tjedni pregled aktivnosti – financiranje stranaka, poljoprivreda, krediti RBA zadruga"

Imate li komentar?