Nansi Tireli: Neprihvatljiva diskriminacija neprofitnih organizacija (video)

Laburistica Nansi Tireli danas je u Saboru neprihvatljivim nazvala zakonsko rješenje po kojem će u istom registru biti neprofitne organizacije koje moraju objavljivati financijska izvješća o ukupnim prihodima, vjerske zajednice koje moraju izvještavati samo o trošenju novca iz javnih izvora te sindikati i udruge poslodavaca, koje su u potpunosti oslobođene te obveze.

“Ako zagovaramo transparentnost, pitam zašto radimo diskriminaciju i zašto svi koji su u registru nemaju iste uvjete”, upitala je Tireli u raspravi o konačnom tekstu zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Smatra da bi trebalo načiniti posebne registre vjerskih zajednica i sindikata.

“Ne dopustimo da jednim zakonom ponovo radimo diskriminaciju i dovodimo do nejednakih pravila”, pozvala je Tireli.

Iako je Ugovorom sa Svetom stolicom utvrđeno da pravne osobe Katoličke crkve mogu slobodno primati milostinju i darove vjernika, koji se ne oporezuju, Tireli je podsjetila da Crkva ubire i naknade za svoje usluge.

“Jako dobro znamo da Crkva ima svoj cjenik i da vjernicima uredno naplaćuje usluge. Zašto župe ne bi trebale objavljivati financijska izvješća kao i svi drugi”, upitala je Tireli.

Izvor: http://www.politikaplus.com/novost/110882/nansi-tireli-neprihvatljiva-diskriminacija-neprofitnih-organizacija

| Broj posjeta: 554 |

Želite li komentirati? Objava: "Nansi Tireli: Neprihvatljiva diskriminacija neprofitnih organizacija (video)"

Imate li komentar?