Korak naprijed, natrag dva – Vlada bi kontrolirala i Sabor!? (video)

Sabor je srijedu ujutro proveo raspravljajući o prijedlogu Zakona o suradnji Sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima. Stavove Hrvatskih laburista iznio je Nikola Vuljanić. Ustvrdio je da zakon, inače potreban, zapravo obvezan prema već potpisanim dokumentima i europskim propisima, sasvim krivo postavlja odnos Vlade i Sabora. Temeljna ustavna uloga Sabora je nadzor Vlade pa se u tim poslovima ne može raditi ni o kakvoj suradnji, već Vlada mora provoditi odluke i stavove Sabora i o tome izvještavati kako nadležno saborsko tijelo (Odbor za europske poslove) tako i plenarnu sjednicu Sabora.

Vuljanić je naglasio da naopako stanje, u kojem Vlada diktira postupanje Saboru a vladajuća većina mehanički potvrđuje sve što Vlada predlaže i ne dozvoljava najčešće niti raspravu o prijedlozima opozicije, ruši temeljne zasade parlamentarne demokracije i da ovim zakonom, zajedno s prijedlogom novog Poslovnika o radu Hrvatskog Sabora saborska većina uvodi kancelarski sustav.

| Broj posjeta: 706 |

Želite li komentirati? Objava: "Korak naprijed, natrag dva – Vlada bi kontrolirala i Sabor!? (video)"

Imate li komentar?