Završni izvještaj za 2013. godinu

Donosimo svu dokumentaciju vezanu uz Završni financijski izvještaj i izvještaj o provedbi programa rada Hrvatskih laburista – Stranke rada za 2013. godinu:

>> Izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem Stranke tijekom 2013. godine (pdf)

>> Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca (pdf)

>> Obrazac PR-RAS-NPF (pdf)

>> Obrazac BIL-NPF (pdf)

>> Izvješće o primljenim donacijama u 2013. godini

>> Bilješke uz godišnji obračun proračuna za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

>> Program rada Hrvatskih laburista – Stranke rada za 2013. godinu

>> Izvješće o provedbi Programa rada Hrvatskih laburista – Stranke rada za 2013. godinu (pdf)

>> Plan financiranja za 2013. godinu

>> Plan financiranja za 2013. godinu s 1. rebalansom

| Broj posjeta: 966 |