Voda je javno dobro, a ne roba

Obilježavamo Svjetski dan voda

Povodom Svjetskog dana voda (koji se obilježava 22. ožujka), u subotu 21. ožujka 2015. u 10 sati na Trgu bana Josipa Jelačića održat će se akcija Laburista pod nazivom “Voda za život – voda za sve!” prilikom koje će se građankama i građanima dijeliti mlijeko u boci. Želimo osvijestiti naše građanstvo na važnost očuvanja naših vodnih resursa, a što je ujedno i jedna od osnovnih programskih smjernica Hrvatskih laburista. Jedan od naših osnovnih zahtjeva je da se u Ustav Republike Hrvatske uvrsti odredba da je pravo na pitku vodu univerzalno pravo i da poslove vodoopskrbe mogu obavljati samo neprofitne javne službe, a nikako privatne službe.

| Broj posjeta: 592 |

3 komentara u "Voda je javno dobro, a ne roba"

 1. [b]NIJE ZA OBJAVLJIVANJE![/b]

  Pojam „opće dobro“ treba razlikovati od pojma „javno dobro“. „Javno dobro“ je stvar u vlasništvu države ili drugih osoba javnog prava.
  Dakle, temeljna pojmovna razlika općeg i javnog dobra jest u mogućnosti da budu objekt stvarnih prava, a ponajprije prava vlasništva. [b]Za razliku od općih dobara, koja ne mogu biti u ničijem vlasništvu, javna dobra mogu biti u vlasništvu određenog javnopravnog subjekta.[/b] Javna dobra, stoga, sačinjavaju imovinu takvih
  pravnih subjekata. [b]Na stvari u vlasništvu države i drugih osoba javnog prava primjenjuju se
  ista pravila kao i za stvari u vlasništvu fizičkih osoba i pravnih osoba privatnog prava[/b].

  Trebalo je dakle pisati “opće dobro”, a ne “javno dobro”.

  Pozdrav,
  Romano

 2. Voda u Socijalizmu nije i voda u Kapitalizmu.Tu kod nas postoje koncesionari vode a da u uređenja vodocrpilišta jedva da su nešto učinili.Kako je to moguće da Sv. Rok šalje vodu u Katar i da se pojedini tankeri pune slatkom vodom a da hrvatska javnost malo o tome znade. Moje osobno iskustvo sa sela granići sa ludosti i to tako da svi oni koji imaju svoje bunare moraju Državi Ustanovi plaćati korištenje te iste vode.Dok se na jednoj strani naplaćuje voda iz društvenih crpilišta seljak kuka?

 3. Ako imaš naftu onda ti je ta nafta u Venecueli na bezinskoj stanici /benzin/ 2 kn a kubik vode u Kataru 300 dolara a benzin 1,5 kn litra pa sad kompariraj 1 lit benzina kod nas 10 kn . Tu nekaj ne štima neko nekog vara.A varati narod nije etično a toga u politici ” najmanje”.Voda slatka u Omblima kraj Dubrovnika ravno u more a ne u tanketre zašto ministre Zmajloviću – objasnite? Tona Bartolić 😎

Imate li komentar?