Održana konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća

Konstituiranjem Nacionalnog vijeća završen je tromjesečni izborni proces unutar Hrvatskih laburista – Stranke rada. Prva sjednica novoga saziva Vijeća održana je u subotu 21. svibnja 2011. godine u Radničkome domu, uz sudjelovanje 54 člana (od 68 članova) NV-a te nekoliko gostiju.

Do izbora novog vodstva Vijeća, sjednicu je vodio predsjednik stranke Dragutin Lesar. Najvažnije odluke Nacionalnog vijeća su, bez dvojbe, izbor predsjednika i dva zamjenika predsjednika Nacionalnog vijeća te izbor pet članova Predsjedništva stranke.

Nacionalno vijece

Za predsjednike Nacionalnog vijeća predsjednik stranke je predložio Petra Kanešića iz Bjelovara i Stanislava Nusbauma iz Rijeke a samokandidirao se – uz potporu 20 posto članova Nacionalnog vijeća – Tonči Majica iz Zagreba.

U prvome krugu niti jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova.

U drugome krugu većinom glasova za predsjednika je izabran Tonči Majica.

Za zamjenike predsjednika NV-a predloženi su Danica Božić iz Našica, Selma Katunarić iz Splita, Zvonko Krsnik iz Oroslavlja te Joso Matanović iz Kutine.

Za zamjenike predsjednika Nacionalnog vijeća izabrani su Selma Katunarić i Zvonko Krsnik.

Predsjednik stranke Dragutin Lesar predložio je Nacionalnom vijeću 7 kandidata za 5 članova Predsjedništva stranke: Stipu Drmića iz Zagreba, Mariju Hećimović iz Zagreba, Damira Hrdasa iz Dubravice, Maju Ilčić iz Zagreba, Nansi Tireli iz Labina, Darka Vukušića iz Zagreba i Nikolu Vuljanića iz Karlovca.

Tajnim glasovanjem većinom glasova za članove Predsjedništva izabrani su Stipe Drmić, Damir Hrdas, Maja Ilčić, Nansi Tireli i Nikola Vuljanić.

Prije predstavljanja kandidata i glasovanja usvojen je novi Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća, u kojemu je najveća novina uspostava Savjeta.

Na prijedlog predsjednika stranke Nacionalno vijeće je zbog povrede Statuta većinom glasova raspustilo ogranak Novi Zagreb – Istok i pokrenuti postupak za imenovanje povjerenika za ponovno osnivanja ogranka.

Nacionalno vijeće je nakon uvodnog izlaganja potpredsjednika Stranke Branka Vukšića i rasprave o Prijedlogu odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta Ustavnog zakona o izmjeni i dopunama Ustava Republike Hrvatske, zaključilo da saborski zastupnik Hrvatskih laburista – Stranke rada glasuje protiv prijedloga da Zakon o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji postane ustavni zakon. U raspravi je zauzet stav da je riječ o manipulaciji HDZ-a s braniteljskom populacijom. Upravo su branitelji iz redova Laburista istakli kako Vlada kani ovim prijedlogom društvo podijeliti na male i velike Hrvate.

Između ostalog u raspravi je istaknuto da se u hrvatskome Ustavu niti jednom ne spominje riječ radnik te da Hrvatski laburisti smatraju da su hrvatski branitelji, ako će Hrvatska biti pravna država, zaštićeni postojećim zakonom.

Branko Vukšić, potpredsjednik

| Broj posjeta: 1.333 |

1 komentar u "Održana konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća"

  1. Čestitke svima izabranima, a posebno novom – starom Predsjedniku Nacionalnog vijeća Tonči Majici 🙂

    Uvjeren da će Hrvatski laburisti – Stranka rada u slijedeće četiri godine ostvariti sve što je programom i strateškim dokumentima predviđeno, srdačno zahvaljujem svim članovima Nacionalnog vijeća, što su potvrdili da je unutarstranačka demokraciju [i]conditio sine qua non[/i] naše legitimacije, kako pred članovima, tako i pred građanima.

    Još jednom, pozdrav svima,

    Romano Krauth
    Ogranak Trnje

Imate li komentar?