Odluka o brisanju iz evidencija članova Stranke

Predsjednik Hrvatskih laburista – Stranke rada Dragutin Lesar donio je odluku o brisanju iz stranačkog članstva Ljubomira Čučića koji se u tu stranku učlanio na stranačkoj internetskoj stranici prije nešto više od mjesec dana. Tekst odluke nalazi se u nastavku.

Zagreb, 9. prosinca 2010.

Predmet: Odluka o brisanju iz evidencija članova Stranke

Donosim Odluku o brisanju iz evidencije članova Stranke Ljubomira Čučića – ogranak Velika Gorica.

Obrazloženje:

Ljubomir Čučić poslao je pristupnicu za učlanjenje u Stranku putem web stranica Stranke.

Nakon saznanja o tome gospodinu Čučiću obratio sam se porukom i upozorio ga je njegovo članstvo u Stranci neželjeno jer je pravomoćno osuđen za kazneno djelo obiteljskog nasilja a što je Etičkim kodeksom Stranke teška povreda Etičkog kodeksa.

U svom odgovoru gospodin Čučić odbio je povući pristupnicu.

Nakon pribavljanja mišljenja Statutarne komisije, Suda časti i Predsjedništva Stranke ocjenjujem da članstvo Ljubomira Čučića šteti ugledu stranke te temeljem obaveze iz članka 23. stavka 2. točke b) a u svrhu zaštite ugleda stranke nalažem Tajniku stranke da iz evidencije članova briše Ljubomira Čučića i da o tome obavijesti ogranka Velika Gorica, Ljubomira Čučića, Statutarnu komisiju i Sud časti.

Iako je od počinjenja djela prošlo više od 4 godine pa stoga Sud časti ne može provesti stegovni postupak, ocjenjujem da gospodin Čučić svojim odgovorom i stavovima iznesenim u njemu ne priznaje pravomoćnu presudu, tvrdi da se radilo o montiranom procesu i medije optužuje za hajku na njega. Gospodin Čučić bivši je diplomata, osoba iz javnog života čije ponašanje i javni istupi imaju veću težinu. Član Stranke ne može biti osoba koja ne priznaje institucije države i pravomoćne presude sudova.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se uložiti prigovor Statutarnoj komisiji i Sudu časti u propisanim rokovima.

Dragutin Lesar, predsjednik

| Broj posjeta: 1.035 |

1 komentar u "Odluka o brisanju iz evidencija članova Stranke"

  1. Bio sam u politici jedno veoma kratko vrijeme,vjerujući da mogu nešto učiniti sa poštenim radom i namjerama.No, prevario sam se. Te sam tu nazovi stranku napustio definitivno. Kako vidim da Lesar ima poštene namjere, upravo prema radnicima , umirovljenicima, svima onim koji žive od svog rada, a ne od lova u mutnom,ja sam siguran simpatizer te stranke koju vodi g.D.lesar.A možda postanem i članom HL-SR-a?! Iskreno nisam da se u stranku rada uvuku karijeristi i osobe koje su sklone konfliktima i raznim destrukcijama. vjerujem u dijalog temeljen na argumentima i činjenicama, naravno u skladu važećih zakonskih akata i Ustava, kojeg bi se dalo u pojedinim člancima poboljšati u smislu efikasnije kontrole.

Imate li komentar?