Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Ne, nije dovoljno govoriti o nasilju koje se svakodnevno događa svuda oko nas samo na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. O ovoj važnoj temi potrebno je govoriti stalno, bez prestanka.

Žene se svakodnevno suočavaju sa tjelesnim, psihičkim, spolnim, ekonomskim nasiljem. Svi načini nasilja nad ženama su bolni, ponižavajući. Žene šute, trpe i rijetko se odlučuju odvojiti od svojih zlostavljača, nasilnika. Razlog je tomu dijelom financijske naravi, jer mnoge žene nemaju vlastitih sredstava za život. Dijelom se radi o duboko usađenom strahu od toga da će za svoj bijeg biti kažnjene, nakon što ih njihov nasilnik pronađe. No ono što se ne bi smjelo događati jest odgovornost države koja ne poduzima dovoljno ni po pitanju kažnjavanja počinitelja, niti osiguravanjem dovoljno “sigurnih kuća” kamo bi se žene mogle skloniti, a još manje izradom planova i strategija kako da se zlostavljane žene trajno zaštiti.

Nije to nažalost samo problem Hrvatske. I zemlje EU se suočavaju sa zastrašujućim crnim brojkama. Upravo zato je potrebno učiniti više, učiniti sve što možemo kako bismo statistike preokrenuli u korist žena koje trpe bilo koji oblik nasilja.

U vrijeme pandemije COVID-19 i mjera karantene, kada žrtve i počinitelji borave u zajedničkom zatvorenom prostoru svakodnevno puno više vremena nego inače, češće dolazi do nasilnih situacija te žene trpe povećano zlostavljanje od strane bliskih osoba.

Upravo danas je vrijeme da se odmah poduzmu oštri koraci protiv nasilja i nasilnika, ali isto tako i da se problem zlostavljanja žena svakodnevno spominje javnosti. Osobe bliske zlostavljanim ženama će tako nasilje ranije prepoznati, te im prije moći pružiti pomoć.

Uloga država je s druge strane da osigura dovoljan broj sigurnih kuća, telefonske linije pomoći, pa možda i online podršku. Trebamo i moramo učiniti više kako bi visoke brojke loših posljedica nasilja nad ženama postupno postale manje.

| Broj posjeta: 37 |

Želite li komentirati? Objava: "Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama"

Imate li komentar?