Laburisti PGŽ: Nemoralna ponuda europarlamentarca Jakovčića

Laburisti Primorsko-goranske županije su javno izrazili negodovanje zbog problematičnog, upitnog, štetnog te od jedinica lokalne i područne samouprave neželjenog projekta plutajućeg LNG terminala kraj Omišlja.

U članku objavljenom u Novom listu od 15. veljače doznajemo da je europarlamentarac Ivan Jakovčić olako predložio tri nove, zamjenske lokacije za plutajući LNG terminal: Plomin, Kostrenu i Bakar, što smatramo skandaloznim.

Svim stanovnicima Primorsko-goranske županije su ove tri lokacije više nego dobro poznate. Lokacije obremenjene onečišćivačima poput INA rafinerije, Luke Rijeka, HEP-a, prema Jakovčiću, mogu poslužiti za dodavanje još jednog onečišćivača. Dolazimo u situaciju poput one kad netko odloži jednu vreću smeća pokraj kontejnera, nakon čega se uz nju odloži druga, treća i tako napravi cijela hrpa smeća, pa ćemo tako npr. u Urinju kraj INE i termoelektrane dodati još „samo“ i LNG plutajući terminal!?

Čudi nas stav gospodina Jakovčića, jer bi zastupnik u Europskom parlamentu prije davanja izjave na konferenciji za novinare morao provjeriti o čemu govori. No, s druge strane, možda to i nije tako neobično, jer Jakovčić dolazi s one strane Učke, pa ne razumije veličinu problema koje naše stanovništvo ima sa postojećim industrijskim gigantima. Doduše, možda su se čelnici s otoka Krka trebali ograditi od ovakve nesmotrene izjave, jer vjerujemo da su oni svjesni da je Riječki zaljev relativno zatvoreno područje te da će se pojavljivanje svakog novog onečišćivača i te kako u našoj mikroklimi osjetiti. Stotine tisuća tona varikine koje bi se ispustile dvadesetak kilometara lijevo ili desno u konačnici će završiti na istom mjestu: u Riječkom zaljevu. I još jedna nesmotrenost: je li gospodin Jakovčić uopće provjerio opciju pretvaranja TE Urinj na plin koju u istom članku spominje? Prema dobivenim informacijama, takav bi zahvat bio iznuzetno skup i neisplativ, radi čega to dosada i nije učinjeno.

Laburisti također postavljaju pitanje je li se itko od nadležnih dosjetio izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš, koja bi obuhvaćala sve onečišćivače Riječkog zaljeva i sve rizike proizašle iz kumulativnog utjecaja tih onečišćivača?

S druge strane Laburisti ogranka Kostrena se pitaju i hoće li Primorsko-goranska županijaglasati za zanemarivo pomicanje terminala na novu, sličnu lokaciju ili će stati u zaštitu svojih stanovnika i glasati a priori PROTIV plutajućeg LNG terminala, ma gdje se on planirao izgraditi!?

| Broj posjeta: 29 |

Želite li komentirati? Objava: "Laburisti PGŽ: Nemoralna ponuda europarlamentarca Jakovčića"

Imate li komentar?