Izborni rezultati Hrvatskih laburista

Iako DIP još nije proglasio službene i konačne rezultate izbora 2011. za potrebe analize koju moraju napraviti svi naši ogranci i podružnice objavljujemo pregled rezultata ne po izbornim jedinicma nego razvrstano po županijama, općinama i gradovima. Obrada je sačinjena tako da su rezultati vidljivi za svaku općinu, grad i županiju bez obzira u kojoj je izornoj jedinici. U pregledu je dato prvih destak ili manje lista, izostavljene su one koje su dobile glasova koliko je i kandidata na njihovim listama bilo.

| Broj posjeta: 2.604 |

Želite li komentirati? Objava: "Izborni rezultati Hrvatskih laburista"

Imate li komentar?