Čestitamo Dan neovisnosti

Zagreb, 8. listopada 2017. – 1991. godine, Hrvatski sabor donio je jednoglasno Odluku o raskidu državnopravnih sveza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ.
Utvrđeno je da se više ne smatra legitimnim i legalnima ni jedno tijelo bivše Jugoslavije, te da se ne priznaje ni jedan akt u ime bivše federacije.

| Broj posjeta: 75 |

Želite li komentirati? Objava: "Čestitamo Dan neovisnosti"

Imate li komentar?