Kako se glasa na izborima za Europski parlament?

Zaokružite listu Hrvatskih laburista i jednog od kandidata s liste Hrvatskih laburista!

Svaki birač ima dva glasa, jedan za listu i jedan za pojedinog kandidata s te liste (preferirani glas). Dakle, svoje biračko pravo u potpunosti ćete iskoristiti zaokruživanjem broja ispred liste i broja ispred imena jednoga kandidata s te liste.

Zaokružite listu Hrvatskih laburista i jednog od kandidata s liste Hrvatskih laburista!

Svaki birač ima dva glasa, jedan za listu i jedan za pojedinog kandidata s te liste (preferirani glas). Dakle, svoje biračko pravo u potpunosti ćete iskoristiti zaokruživanjem broja ispred liste i broja ispred imena jednoga kandidata s te liste.

Zaokružite listu Hrvatskih laburista i jednog od kandidata s liste Hrvatskih laburista!

Svaki birač ima dva glasa, jedan za listu i jedan za pojedinog kandidata s te liste (preferirani glas). Dakle, svoje biračko pravo u potpunosti ćete iskoristiti zaokruživanjem broja ispred liste i broja ispred imena jednoga kandidata s te liste.

Preferirani glas je važan ako kandidat osvoji najmanje 10% od ukupnog broja glasova koje je dobila ta lista te u tom slučaju redosljed na listi nije bitan. No, ukoliko nitko sa liste ne dobije najmanje 10% preferiranih glasova, tada se gleda redosljed na listi.

| Broj posjeta: 1.337 |

Želite li komentirati? Objava: "Kako se glasa na izborima za Europski parlament?"

Imate li komentar?