Sonja Ribarić

Novi stari predsjednik ogranka Rijeka

U četvrtak, 13. srpnja 2017. godine, usprkos visokim temperaturama i mjesecu u kojem je većina naših članova na zasluženom godišnjem odmoru, u Rijeci u zgradi političkih stranaka Ciottina 19, održana je prva redovna skupština ogranka Rijeka. Na skupštini je bilo prisutno 34 članova ogranka, a birao se predsjednik i članovi Izvršnog odbora. Tajnim glasanjem s 34 glasa, članovi ogranka Rijeka ponovo su dali povjerenje dosadašnjem predsjedniku Vedranu Sabljaku. Za članove Izvršnog odbora izabrani su: Milena…