Jelena Krpan

Laburisti Primorsko-goranske županije predstavili listu za Županijsku skupštinu

Laburisti Primorsko – goranske županije u Rijeci su predstavili svoju listu za Županijsku skupštinu. Laburisti na županijske izbore izlaze samostalno, a nositeljica liste je dosadašnja županijska vijećnica, Jelena Krpan. Laburisti poručuju da su se u proteklom mandatu, unatoč tome što su bili u oporbi, a zahvaljujući marljivom radu njihovih vijećnika, brojnim amandmanima, javnim apelima, inicijativama i vijećničkim pitanjima uspješno izborili za podizanje kvalitete i sigurnosti života u Primorsko-goranskoj županiji. Odgovarajući na pitanje zašto su laburisti…