Osnovani Laburisti!

U nedjelju 27. veljače 2010. godine u kazalištu “Histrion” održan je Osnivački sabor Laburista. Prvi predsjednik stranke Dragutin Lesar tada je rekao: “Ako vjerujete da politika mora izvirati iz vrijednosti demokracije, istine, poštenja, društvene solidarnosti, pravde i prava na dostojanstvo radnika, ako ste spremni na pošteni, javni otvoreni i transparetni politički rad i prihvaćate naš moto „Ne u vlast pod svaku cijenu i ne u vlast sa svakim” onda ste vi Hrvatski laburisti!”

| Broj posjeta: 68 |