Akcija Pitajte Vladu

Diljem Hrvatske, u stotinu i četiri ogranka stranke 28. travnja 2012. započela je do tada najveća i najkoordiniranija akcija pod nazivom “Pitajte Vladu“. Akcija je trajala do 12. svibnja a imala je dvojaki cilj – ponuditi građanima mogućnost postavljanja pitanja članovima Vlade, kao i dati odgovore na teme lokalnog karaktera. Bili smo servis građanima, kako bi imali mogućnost izraziti svoje stavove, mišljenja i postaviti pitanja na koja će dobivati pisani odgovor. Samo u Saboru naši su zastupnici temeljem ove akcije postavili više od 2000 pitanja!

| Broj posjeta: 43 |