VIDOVEC Poziv na Osnivačku skupštinu ogranka

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Osnivačku skupštinu ogranka Stranke za područje općine Vidovec koja će se održati 15. veljače .2014. godine s početkom u 18 sati u prostorijama općine Vidovec, adresa: Trg sv. Vida 9 – Vidovec (konferencijska dvorana), sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

2. Izbor radnog predsjedništva

3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izbor verifikacijske komisije

5. Izbor izborne komisije

6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

a. predsjednika ogranka

b. tajnika ogranka

c. članova Izvršnog odbora ogranka

7. Izvještaj verifikacijske komisije

8. Utvrđivanje liste kandidata

9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora

10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području općine, grada, županije te na nacionalnoj razini

11. Izvještaj Izborne komisije

12. Završna riječ predsjednika ogranka.

Predsjednik Podružnice Siniša Miličić
mob 095/3890 763
e-mail: varazdinska@laburisti.com

| Broj posjeta: 448 |

Želite li komentirati? Objava: "VIDOVEC Poziv na Osnivačku skupštinu ogranka"

Imate li komentar?