Tjedni pregled aktivnosti – mirovinska reforma, pristup informacijama, GMO (video)

Ovaj tjedan u Hrvatskome saboru Laburisti su zatražili stanku zbog mirovinske, a i drugih takozvanih reformi. Raspravljali su o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno provedbi Zakona koji regulira dostupnost informacija za građane od strane tijela javne vlasti. Također, pojavila se u srijedu na raspravi jedna zaista važna tema, a to je GMO problematika, kao i pokušaj vladajućih da jedan ovakav Zakon, odnosno njegove izmjene i dopune, donese u hitnom postupku.

Zastupnica Tireli zatražila je ovaj tjedan u HS stanku zbog najavljenih reformi mirovinskog sustava unutar paketa reformi koje će biti predložene slijedeći tjedan na sjednici Vlade RH. Zastupnica se požalila što se te reforme, od kojih su dosada znakovite reforma socijale i zdravstva, reforme koje se rade na štetu radnika i štetu građana, a u korist krupnog kapitala ili određenih interesnih skupina. Tireli se založila za to da se svaka nova vlada ne „resetira“ nakon 4 godine, već da se nadogradi ono što je dobro učinila prethodna, a ne da se ruši i da se nepotrebno mijenjaju pravila. Također je kritizirala vladajuće zbog nepostojanja projekcija u kojima će se moći iščitati što koja reforma znači za proračun i za svakog hrvatskog građanina, i to za slijedeće 4, 10 ili 20 godina. „Dok se nabacujete reformama, a nemate projekcije, te su reforme ništa drugo nego zamagljivanje očiju“, završila je svoj govor ovim riječima zastupnica.

Laburisti su odlučili podržati izvješće Povjerenice za informiranje, o kojemu je u ime Kluba zastupnika raspravljao zastupnik Pecnik. Radi se o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.g. Pecnik se osvrnuo na podatak da sva tijela javne vlasti nisu poslala svoja izvješća o informiranju građana i ustanovio da se ta tijela kao ni osobe ne može za to kazniti. Stoga je postavio pitanje o smislenosti Izvješća i proceduri kojom se sankcioniranje u biti ne može postići. Zastupnik je podsjetio u svojem izlaganju da povjerenik za informiranje nije bio uvijek dobrodošao te je spomenuo broj zaposlenih u uredu povjerenika. Ustanovio je da se broj povećao, kao i sredstva, ali da je to još uvijek premalo za kvalitetan rad službe jer službenici moraju izvršiti brojna savjetovanja i inspekcijske poslove, i to za 6000 tijela javne vlasti i 4500 službenika. Pecnik smatra da je važna komunikacija Povjerenice s civilnim društvom i u tom smislu je pohvalio njezinu suradnju s GONG-om. Iskritizirao je s druge strane odnos Ministarstva kulture prema civilnoj sceni nazivajući ga „mobingom dijela civilnog društva“. Na kraju izlaganja zastupnik je govorio o rezultatima aktualnog istraživanja medijskih sloboda u Hrvatskoj. Iznio je podatak da smo iza Srbije po medijskoj kvaliteti, što je ocijenio zabrinjavajućim. Još jednom je pozdravio rad Povjerenice i zaključio da ga treba podržati i financijski ojačati.

Vlada RH predložila je izmjene i dopune Zakona o genetski modificiranim organizmima u hitnom postupku te ih poslala na raspravu u Sabor koja se odvijala ovaj tjedan. Zastupnica Tireli, u svojem izlaganju u ime Kluba, hitnost postupka je iskritizirala kao što je to učinio i Odbor za poljoprivredu kada je jednoglasno donio Zaključak da se odustane od hitnosti postupka za donošenje ovoga Zakona te da se o njemu raspravlja u redovnoj proceduri. Zastupnica Tireli je u svojoj raspravi objasnila kada naša zemlja može tražiti izuzeće teritorija za uzgoj GMO-a kod Europske komisije budući da se moramo ponašati u skladu s EU. Podsjetila je zastupnike da su se sve županije u Hrvatskoj izjasnile „GMO free“ županije te da bi to itekako trebali uzeti u obzir kod mijenjanja ovoga Zakona. Izrazila je zabrinutost zbog odredbe kojom se dozvoljava da se GM reprodukcijski materijal uvodi u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište (pokusna polja). Budući da RH ne proizvodi GMO sjeme, ona ne vidi smisao u pokusnim sjetvama GMO kulture. Ako je u prijedlogu Zakona dana mogućnost za to, onda će biti i zahtjeva, zaključila je. Svratila je pozornost na to da o tom zahtjevu odlučuje jedan jedini viši stručni savjetnik kojeg će, kako je predviđeno, zaposliti Ministarstvo poljoprivrede. Tireli je ovo ocijenila neprimjerenim, „pogotovo obzirom na to da se njegovo zapošljavanje opravdava činjenicom da je GMO problematika, naročito uzgoj GM reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja, vrlo važna za RH kao gospodarsko, ali i političko pitanje“. Zastupnica je na kraju postavila pitanje „kakvi to vjetrovi pušu u Hrvatskoj i da li je u stvari ovakav pristup i ovakvo skrivanje i za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u biti pogodovanje velikim korporacijama i proizvođačima GMO-a?“ Zaključila je da odugovlačenjem i neiskazivanjem javnog stava Vlade o tome je li Hrvatska zemlja koja želi ili ne želi GMO Hrvatska ulazi u opasnu zonu lobista i popuštanja pod pritiskom kemijskih industrija poput Monsanta, Duponta i njihovih kooperanata. Laburisti naravno neće podržati predložene izmjene Zakona, koji će opet doći na raspravu u Sabor u prvom čitanju Zakona po redovnoj proceduri. Može se zaključiti da je Vlada pokazala veliku neozbiljnost što je pokušala zakon poput ovoga o GMO-u donijeti u hitnom postupku.

| Broj posjeta: 519 |

Želite li komentirati? Objava: "Tjedni pregled aktivnosti – mirovinska reforma, pristup informacijama, GMO (video)"

Imate li komentar?