Međunarodni dan seoskih žena – 15. listopada

Petnaesti je listopada, Međunarodni dan seoskih žena. Život žena na selu prepun je izazova. Briga o stoci, peradi i drugim domaćim životinjama je zahtjevna. Pravljenje mliječnih proizvoda zahtijeva posebnu pažnju i znanje. Uzgoj bilja, brigu o vrtu, također većinom obavljaju žene. Mnoge se bave kućnom radinosti izrađujući kvalitetne proizvode. Jednako tako nije im strano sjesti u traktor i zaorati njivu kada treba. Pridodamo li svim tim poslovima brigu o kućanstvu i obitelji jasno je da je život žene na selu težak.

Činjenica je da žene svojim radom na gospodarstvu više sudjeluju u stvaranju viška vrijednosti, no unatoč tome žene nemaju snagu odlučivanja koja bi im trebala pripadati. Ipak, iako je njihov udio u poslu nedovoljno prepoznat, zadnjih godina je broj žena koje vode obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u porastu. Rad žena na selu se sve više prepoznaje kao važan resurs, a žene u sve većem postotku preuzimaju uloge voditeljica gospodarstva. Hrvatska je sa svojih 26% nadomak europskom prosjeku od 28% žena voditeljica poljoprivrednih gospodarstava.

Žene na selu sve više osvješćuju svoj značaj i važnost svoje uloge u poljoprivrednom gospodarstvu. Kako bi se situacija popravila potrebno je potaknuti žene da se aktiviraju u društvenom i političkom životu kako bi mogle sudjelovati u donošenju strategija, zakona i politika vezanih uz poljoprivredu, te na taj način poboljšati svoj položaj u zajednici i obitelji.

Obrazovanje također ima važnu ulogu. Naoružavajući se znanjem bit će spremnije za apliciranje na natječaje kojima mogu osigurati financijska sredstva za unaprjeđivanje svoje proizvodnje ili za primjenu novih tehnologija na svojim gospodarstvima.

U želji za bolje sutra, svim ženama na selu čestitamo njihov dan!

| Broj posjeta: 42 |

Želite li komentirati? Objava: "Međunarodni dan seoskih žena – 15. listopada"

Imate li komentar?