Program rada

Održana 3. sjednica Nacionalnog vijeća

Zagreb, 17. prosinca 2017. – U najljepše doba godine, pred same blagdane Laburisti su održali 3. sjednicu Nacionalnog vijeća na kojoj su uz standardne točke dnevnog reda donijeli program rada i plan financiranja za 2018. godinu. Tijekom sjednice članovi Nacionalnog vijeća osvrnuli su se na trenutnu političku situaciju te zaključili da je izuzetno bitno da se u zakon unese i najniža osnovna plaća koja nije definirana, dali su svoje mišljenje o povećanju minimalne plaće te…