ozljede na radu

Uz Nacionalni dan invalida rada – potrebno je činiti više za radnike

Na današnji dan, 21. ožujka, obilježavamo Nacionalni dan invalida rada. Odluku o obilježavanju ovog dana donio je Hrvatski sabor još 2009. godine, kako bi skrenuo pažnju na probleme osoba s invaliditetom, odnosno radi osvješćivanja javnosti o ovom pitanju. Prema podacima Registra osoba s invaliditetom u Hrvatskoj broj korisnika invalidskih mirovina i naknada po osnovi pretrpljenih ozljeda na radu kao i profesionalnih bolesti prelazi 320 tisuća. Iako se provode mnogi programi i promoviraju prava osoba s invaliditetom…