Središnje vijesti

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Rezolucija Ujedinjenih naroda iz davne 2003. godine koja je ukazala na problem korupcije i potrebu borbe protiv nje, na Hrvatsku se nije posebno odrazila. Na današnji Međunarodni dan borbe protiv korupcije se prisjećamo podataka za 2019. godinu: Među 44 europske države, samo ih je 16 korumpiranijih od Hrvatske. Na svjetskoj ljestvici od 180 država, samo jedna trećina njih je korumpiranija od Hrvatske. Hrvati već desetljećima trpe strašne posljedice korupcije, no unatoč tomu u što se…


Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Ne, nije dovoljno govoriti o nasilju koje se svakodnevno događa svuda oko nas samo na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. O ovoj važnoj temi potrebno je govoriti stalno, bez prestanka. Žene se svakodnevno suočavaju sa tjelesnim, psihičkim, spolnim, ekonomskim nasiljem. Svi načini nasilja nad ženama su bolni, ponižavajući. Žene šute, trpe i rijetko se odlučuju odvojiti od svojih zlostavljača, nasilnika. Razlog je tomu dijelom financijske naravi, jer mnoge žene nemaju vlastitih sredstava za…


Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatska po kriteriju “Stope rizika od siromaštva” zauzima 16. mjesto od 27 zemalja Europe. U Hrvatskoj je ona za 2019. godinu prema podacima Eurostata iznosila 18,3%. Posebno zabrinjava činjenica da više od petine ovog visokog postotka otpada na osobe mlađe od 18 godina. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku se na svojim web stranicama hvali postignućima, izradom strategija, mjera, aktivnosti a sve “kako bi zaštitili prava svih…


Jesu li Hrvati gladni?

Jesu li Hrvati gladni? Dobivaju li prehranom dovoljno minerala i vitamina? Imaju li prekomjernu težinu jer hrvatski kućni budžet ne može podnijeti cijenu kvalitetne i zdrave hrane? Na današnji Svjetski dan hrane ovo su pitanja koja bi si hrvatska Vlada trebala postavljati. Trebali bi se također zapitati jesu li učinili sve što je u njihovoj moći da olakšaju doniranje hrane potrebitima, umjesto da se gomila hrane u Hrvatskoj i dan danas baca, dok su mnogi…


Međunarodni dan seoskih žena – 15. listopada

Petnaesti je listopada, Međunarodni dan seoskih žena. Život žena na selu prepun je izazova. Briga o stoci, peradi i drugim domaćim životinjama je zahtjevna. Pravljenje mliječnih proizvoda zahtijeva posebnu pažnju i znanje. Uzgoj bilja, brigu o vrtu, također većinom obavljaju žene. Mnoge se bave kućnom radinosti izrađujući kvalitetne proizvode. Jednako tako nije im strano sjesti u traktor i zaorati njivu kada treba. Pridodamo li svim tim poslovima brigu o kućanstvu i obitelji jasno je da…