Pobuna!

Hrvatski laburisti – Stranka rada od utorka 26. studenog pokreću akciju u više desetaka gradova Hrvatske kojom žele upozoriti na paket zakona kojim Vlada želi dodatno obespraviti sve građane – radnike, nezaposlene i umirovljenike

Akcijom se ukazuje na Vladino sveobuhvatno umanjenje dosadašnjih prava građana novim zakonima o radu, mirovinskom osiguranju te o povremenim poslovima. Vladin novi paket zakona znači da će građani ubuduće morati raditi 56 sati tjedno, bez definirane preraspodjele radnog vremena. I žene i muškarci pravo na odlazak u redovnu mirovinu stjecat će tek sa 67 godina života, a do odlaska u mirovinu radit će na kupone povremene poslove, bez bilo kakve sigurnosti radnog mjesta.

Novim Zakonom o radu predviđa se mogućnost da radnici odlukom poslodavca moraju raditi i 56 sati tjedno. Radnik će za ovakvu preraspodjelu morati potpisati poseban pristanak, a prema zakonu ne smije biti kažnjen ako odbije raditi više od 48 sati tjedno. No, budući da poslodavac i radnik nisu u jednakom položaju, realno je za očekivati da će poslodavci pokušati iskoristiti svoj položaj i tražiti od radnika da mu odrađuje praktički dnevnicu i pol, a da se mnogi radnici neće usuditi takav zahtjev odbiti.

Voli Vas Vaša Vlada

Usto, novim se ZOR-om Agenciji za privremeno zapošljavanje omogućuje, umjesto dosadašnje jedne godine, „iznajmljivanje“ radnika nekoj firmi i do tri godine, pa čak i duže ako postoji kolektivni ugovor između Agencije i sindikata. Takav radnik gubi svaku zaštitu i može biti lošije plaćen od ostalih zaposlenika kod poslodavca, i može raditi i za minimalac ako je tako uređeno kolektivnim ugovorom.

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju granica za starosnu mirovinu i za muškarce i za žene podiže se sa 65 na 67 godina, a podiže se i granica za prijevremenu mirovinu sa 60 na 62 godine.

Pravu opasnost za tržište rada predstavlja Zakon o povremenim poslovima, koji dopušta da se jednostavni poslovi (fizički poslovi koji se obavljaju uz pomoć alata, pomoćni poslovi, čišćenje, održavanje okućnice, prenošenje, pomoć u kućanstvu, održavanje nasada i travnjaka itd.) rade tako da naručitelj posla kupi kupon za vaš rad, preko kojega uplaćuje plaću i doprinose. No, već idući stavak Zakona kaže da se tako mogu obavljati i svi drugi poslovi koji bi po karakteru odgovarali jednostavnim poslovima, čime je otvoren prostor da se širok krug poslova proglasi „jednostavnim, povremenim i ograničene gospodarske vrijednosti“. Bude li usvojen, teško zapošljivim i najugroženijim slojevima stanovništva mogućnost sklapanja ugovora u radu svest će se na minimum, što pokazuje da Vlada snažno promovira nesigurne i slabo plaćene poslove.

Hrvatski laburisti žestoko se protive Vladinoj fleksibilizaciji rada, po diktatu krupnog kapitala i financijskih centara moći, koja će rezultirati lakšim otpuštanjem, ali ne i lakšim zapošljavanjem. Vlada Zorana Milanovića ovim zakonskim paketom ide u susret zahtjevima kapitala kojemu su radnici potrošna roba, bez preuzimanja odgovornosti da im se pruži bilo kakva sigurnost i zaštita.

Stoga Laburisti upozoravaju građane da će, ne pobune li se na vrijeme, ovakvim zakonima ionako slabo tržište rada biti potpuno razoreno.

Voli Vas Vaša Vlada

DETALJI AKCIJE

Početak i trajanje akcije

  • od utorka, 26. studenog do daljnjega

Mjesto i vrijeme održavanja akcije

  • svi veći gradovi u Hrvatskoj, cijeli dan

Način održavanja akcije

  • na štandovima Hrvatskih laburista možete potpisati snažnu potporu Vladi ili se bučenjem pobuniti protiv paketa vladinih zakona
  • uz to, na štandu možete preuzeti informativne materijale, porazgovarati sa aktivistima i uputiti svoju poruku našoj dragoj Vladi

Informacije i detalji o akciji

  • predsjednici ogranaka i podružnica u svim županijama (adresar)

Promotivni materijal

  • akcijski letak A5 (pdf)
  • akcijski plakat B1 (pdf)
  • priopćenje za javnost A4 (pdf)
| Broj posjeta: 4.511 |

Želite li komentirati? Objava: "Pobuna!"

Imate li komentar?