Izvještaji


Objedinjeni izvještaji za 2015. godinu

Donosimo objedinjene izvještaje Stranke za 2015. godinu: Izvještaj NO za siječanj-rujan 2015.doc I. Rebalans Plana financiranja 2015.xls Plan financiranja za 2016.xls Program rada za 2016.docx Donacije i članarine za 2015. godinu Izvršenje programa rada za 2015.docx Bilješke uz godišnji proračun 2015.doc Račun prihoda i rashoda i bilanca 2015.xls


Izvješće o provedenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine

Nadzorni odbor sukladno ovlaštenjima utvrđenim aktima Stranke, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju, Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, izvršio je uvid u financijsko materijalno poslovanje Stranke za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine. Svoju 4. sjednicu Nadzorni odbor održao je 28. studenog 2015. godine. Najvažnija pitanja koja…