Izvještaji


Objedinjeni izvještaji za 2015. godinu

Donosimo objedinjene izvještaje Stranke za 2015. godinu: Izvještaj NO za siječanj-rujan 2015.doc I. Rebalans Plana financiranja 2015.xls Plan financiranja za 2016.xls Program rada za 2016.docx Donacije i članarine za 2015. godinu Izvršenje programa rada za 2015.docx Bilješke uz godišnji proračun 2015.doc Račun prihoda i rashoda i bilanca 2015.xls


Izvješće o provedenom nadzoru nad materijalno financijskim poslovanjem za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine

Nadzorni odbor sukladno ovlaštenjima utvrđenim aktima Stranke, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom poslovanju, Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, izvršio je uvid u financijsko materijalno poslovanje Stranke za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine. Svoju 4. sjednicu Nadzorni odbor održao je 28. studenog 2015. godine. Najvažnija pitanja koja su se razmatrala u sklopu dnevnog reda, bili su financijski izvještaji Stranke za razdoblje od 1. siječanja do 30. rujna 2015. godine te konačno Izviješće…