Prijetnje grupe T7 VIS varaždinskim vijećnicima su prijetnje demokratski izabranim građanima

Božidar Kolarić, vijećnik u Gradskom vijeću grada Varaždina i potpredsjednik Hrvatskih laburista poručuje grupi T7 da je prošlo vrijeme zastrašivanja

Nakon niza plaćenih oglasa u medijima jučerašnju najavu grupe T7 VIS o podizanju kaznenih prijava protiv nekih gradskih vijećnika doživljavam kao izravnu prijetnju na rad Gradskog vijeća u cjelini. To tim više jer nisu eksplicitno navedeni imenom vijećnici protiv kojih spomenuta grupa kani podnijeti prijave. Isto tako nimalo slučajno takve prijetnje ili u malo drugačijem obliku postala su praksa pred svaku sjednicu Gradskog vijeća.

Takve prijetnje mogle bi utjecati na prosudbe pojedinih vijećnika jer dolaze od financijski moćne grupe a jedan dio vijećnika pripada radničkoj klasi sa malim primanjima i potpuno je prirodno da osjeća strah od sraza sa tako moćnom grupom. Iz svih tih razloga javno obznanjujem da ću tražiti na sjednici Gradskog vijeća 05.06. 2012. godine uvrštenje posebne točke dnevnog reda vezane za ovu najavu podiznja kaznenih prijava bez obzira o kojem se vijećniku radi. Tražit ću da se i sve nadležne institucije uključe u zaštitu i normalno funkcioniranje Gradskog vijeća. Tražit ću da Grad Varaždin pokrene kaznene prijave protiv onih koji po mom sudu ometaju normalni rad najvišeg tijela grada. Sukladno etičkom kodeksu i pravilnicima stranke Hrvatskih laburista kojoj pripadam svaka odluka na Gradskom vijeću za koju dižem ili ne dižem ruku odluka je mojeg izvršnog odbora. No povrh svega toga pripadam stranci koja ne pristaje na ucjene, prijetnje i zastrašivanja ma od koga to dolazilo. Upravo suprotno, nas Laburiste pa makar mi bili u radnim odjelima pritisak jača. Dolazi vrijeme kad nikome više neće pasti na pamet da radnicima izvrću stolove kad pitaju za svoje plaće a narod je taj koji će procjeniti kako su se ponašali pojedinci u Gradskom vijeću kojima su dali povjerenje.

Dodatne informacije:

Božidar Kolarić, vijećnik u Gradskom vijeću grada Varaždina i podpredsjednik Hrvatskih laburista-Stranke rada
Mobitel: 095/3890-771

| Broj posjeta: 1.190 |

Želite li komentirati? Objava: "Prijetnje grupe T7 VIS varaždinskim vijećnicima su prijetnje demokratski izabranim građanima"

Imate li komentar?