Nismo razmaženi i ne sabotiramo energetske projekte

Jučer, 1. veljače 2017. na portalu vijesti.hrt.hr objavljen je članak pod naslovom „Nova nuklearka u Mađarskoj mogla bi ugroziti konkurentnost HEP-a“.

U navedenom članku se, između ostalih, razlozi za lošu realizaciju energetskih projekata u Hrvatskoj traže u građanima, odnosno kako to autor kaže, smetaju nam ili su nam sporni. Među inim projektima navedena je i vjetroelektrana u Fužinama.

Kao županijski vijećnik, Laburist i mještanin Liča, tvrdim da se ne radi o tome da smo mi razmaženi i da namjerno sabotiramo energetske projekte. Stvar je u tome, da se, kao i u većini investicija na području RH, podilazi investitorima, izlazi im se u susret, čini se sve da se ostvare za njih potrebni preduvjeti. Mi Hrvati, u vječnom strahu da će investitori odustati, da neće isplatiti proviziju ili zaposliti neki broj ljudi u samoj kompaniji ili barem angažirati u vrijeme pripreme izgradnje objekta, duboko pognuti pred „važnim“ investitorima pristajemo na sve. Pristajemo na prljave industrije (rafinerije nafte, termoelektrane na ugljen), na neprimjerena i nezakonita odlagališta otpada, na uništavanje prirodnih staništa, zaštićenih vrsta, na devastaciju okoliša i uništavanje kvalitete života naših građana.

Prisjetimo se, dakle, slučaja u Fužinama:

– na lokaciji koja je projektom predviđena za izgradnju vjetroelektrana nalazi se šuma koja je bila pod zaštitom još iz vremena Austrijske uprave

– 30 hektara površine te šume je bilo predviđeno za sječu zbog provedbe spomenutog projekta

– zbog projekta vjetroelektrana bile bi ugrožene ptice, šišmiši i autohtona divljač

– izgradnja vjetroelektrana je planirana u blizini naselja većoj no što je to dozvoljeno, čime bi vjetroelektrana ugrožavala kvalitetu života nas mještana bukom većom od dozvoljene

Zbog svega toga smo se u ponovljenom referendumu (na prvom je bilo 45 osoba manje od zakonskih 50 posto mještana) izjasnili protiv izgradnje vjetroelektrana na predloženoj lokaciji. Istovremeno je tadašnji ministar zaštite okoliša i prirode Zmajlović angažirao stručno povjerenstvo u sastavu pet članova predstavnika struke i dva člana predstavnika politike, da provedu ispitni postupak. Održane su tri sjednice povjerenstva na kojima je iznesen niz zamjerki na Studiju utjecaja na okoliš (nedostatak varijantnih rješenja, manjak podataka i istraživanja, nedovoljne ili pogrešno procijenjene utjecaje na pojedine dijelove prirode i okoliša, osobito faune ptica, šišmiša i autohtone divljači). Zaključak povjerenstva je bio da se Vjetroelektrana Fužine proglasi neprihvatljivom za okoliš i ekološku mrežu.

Snažan argument u prilog teoriji da se prilikom odlučivanja o potencijalnim projektima uvažava investitor, a ne građani i okoliš je činjenica da je u studiji o mogućnostima korištenja vjetra u Primorsko-goranskoj županiji iz 2009. godine razmatrana lokacija 3 kilometra dalje, u Ličkom polju, ali na kojoj bi godšnja proizvodnja bila oko 15 posto manja i koja nema potrebnu infrastrukturu, što bi investitoru poskupilo ne samo provedbu projekta, već i sami projekt.

Dodatni argument da politika „ide na ruku“ investitorima je činjenica da su tadašnji općinski vijećnici mimo javne rasprave još 2009. godine promijenili lokaciju vjetroelektrane prema volji investitora, te sa šume u kojoj je trebala niknuti vjetroelektrana „uklonili“ zaštitu koja datira iz vremena austrijske uprave. Zanimljiv je i podatak da su u povjerenstvu pet glasova protiv projekta dali članovi stručnjaci, a dva glasa za dali predstavnici općine i županije.

Dakle, sigurno se ne radi o tome da su građani protiv investicija i razvojnih projekata iz hira. Radi se o sveprisutnom problemu pogodovanju investitorima.

I sam se svojim radom u skupštini Primorsko-goranske županije i djelovanjem u stranci Hrvatski laburisti zalažem za kvaliteno odrađene projekte koji će uvažavati sve relevantne faktore i studije, kako bi se realizirali na korist i zadovoljstvo svih zainteresiranih; mještana, države, okoliša, prirode… Zašto? Zato jer je to jedini ispravan i pravi način.

David Bregovac, član Skupštine PGŽ
Hrvatski laburisti-Stranka rada, predsjednik Podružnice PGŽ

http://vijesti.hrt.hr/372486/nova-nuklearka-u-maarskoj-mogla-bi-ugroziti-konkurentnost-hep-a

| Broj posjeta: 107 |

Želite li komentirati? Objava: "Nismo razmaženi i ne sabotiramo energetske projekte"

Imate li komentar?