Sva financijska izvješća Hrvatskih laburista od strane Državne revizije dobila pozitivnu ocjenu

Vezano uz prijavu političkih stranaka udruge Partnerstvo za društveni razvoj, naglašavamo da smo kao svaka druga politička stranka podložni državnoj reviziji te da su sva naša dosadašnja financijska izvješća od strane Državne revizije dobila pozitivnu ocjenu, što znači da Državna revizija nije imala zamjerki na financijsko poslovanje Hrvatskih laburista i da Državna revizija smatra da se Zakon o javnoj nabavi ne odnosi na političke stranke. Kako bi otklonili svako nedoumicu, u Saboru ćemo pokrenuti postupak tumačenja zakona.

Parametar o „vjerojatnosti povrata uloženog novca za trgovačka društva koja su sudjelovala u financiranju političkih stranaka“ a koji je predstavljen na stranici integrityobservers.eu, teško da se može odnositi na Hrvatske laburiste, obzirom da Hrvatski laburisti ne sudjeluju u tijelima izvršne vlasti na državnoj razini i lokalnoj razini (općine, gradovi, županije).

Također, Hrvatski laburisti ne sudjeluju u donošenu odluka u javnim i državnim poduzećima obzirom da nemaju svojih predstavnika u upravama tih kompanija. Time smatramo metodologiju koja uspoređuje stranke koje sudjeluju u izvršnoj vlasti i Hrvatske laburiste koji uopće nemaju svojih predstavnika u izvršnim vlastima (na lokalnoj, državnoj razini) kao uspoređivanje krušaka i jabuka.

| Broj posjeta: 1.185 |

Želite li komentirati? Objava: "Sva financijska izvješća Hrvatskih laburista od strane Državne revizije dobila pozitivnu ocjenu"

Imate li komentar?