Referendum, referendum, referendum!!!

Sutra će zastupnici u Hrvatskome saboru ipak morati glasati ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN o raspisivanju referenduma temeljem 717.149 potisa još iz 2010. godine

U vrijeme prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma, stranke današnje vladajuće koalicije, a tada oporbe, svesrdno su podržale zahtjev za referendumom zalažući se za neposrednu demokraciju i potičući građane da ne dopuste samovoljno odlučivanje vladajućih o osnovnim pravima iz radnih odnosa. Usprkos tome, dolaskom na vlast nove Vlade pitanje ukidanja prava iz kolektivnih ugovora ponovno je aktualizirano, na način da se prava iz kolektivnih ugovora sada pokušava dokinuti posredno, mijenjanjem pravnih pravila Zakona o radu putem Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje.

Stoga, Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada traži od Hrvatskog sabora da temeljem svoje ustavne ovlasti, a uvažavajući 717.149 potpisa birača koji su u lipnju 2010. godine zatražili raspisivanje referenduma o ovom pitanju, raspiše državni referendum poštujući članak 87. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članak 3. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga je klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada predložio Hrvatskom saboru da donese Zaključak (zaključkom, kao aktom Sabora, Sabor utvrđuje stajališta o određenim događa­jima i pojavama):

Prijedlog Zaključka o Prijedlogu Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (P.Z. br. 96)

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Temeljem članka 122. Poslovnika Hrvatskog sabora Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada predlaže Hrvatskom saboru da donese sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Hrvatski sabor će prije drugog čitanja Prijedloga Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, temeljem članka 87. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10) i članka 3. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09) raspisati državni referendum na kojem će birači odlučiti o referendumskom pitanju koje glasi: „Jeste li za zadržavanje važećih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora?“.

Obrazloženje:

Temeljem članka 87. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor ovlašten je raspisati referendum o promjeni Ustava, prijedlogu zakona ili drugom pitanju iz svog djelokruga. Od proglašenja samostalnosti do danas, Hrvatski sabor temeljem te ovlasti raspisao je samo dva referenduma. Prvi je bio onaj o državnoj samostalnosti Republike Hrvatske 1991. godine, a drugi – referendum o pristupanju Europskoj uniji 2012. godine. U lipnju 2010. godine 717.149 građana Republike Hrvatske zatražilo je raspisivanje referenduma o zadržavanju važećih zakonskih odredbi o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora. Referendum je onemogućen najprije povlačenjem iz zakonodavnog postupka Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ondašnje Vlade RH, te naposljetku donošenjem odluke Ustavnog suda RH broj U-VIIR-4696/2010 od 20.10.2010.

U vrijeme prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma, stranke današnje vladajuće koalicije, a tada oporbe, svesrdno su podržale zahtjev za referendumom zalažući se za neposrednu demokraciju i potičući građane da ne dopuste samovoljno odlučivanje vladajućih o osnovnim pravima iz radnih odnosa. Usprkos tome, dolaskom na vlast nove Vlade pitanje ukidanja prava iz kolektivnih ugovora ponovno je aktualizirano, na način da se prava iz kolektivnih ugovora sada pokušava dokinuti posredno, mijenjanjem pravnih pravila Zakona o radu putem Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje. Stoga, Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada traži od Hrvatskog sabora da temeljem svoje ustavne ovlasti, a uvažavajući 717.149 potpisa birača koji su u lipnju 2010. godine zatražili raspisivanje referenduma o ovom pitanju, raspiše državni referendum poštujući članak 87. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članak 3. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tvrdnja da je odluka Ustavnog suda RH broj U-VIIR-4696/2010 od 20.10.2010. ispunila svrhu referenduma koji je trebao biti raspisan 2010. godine, nije točna. Naime, sukladno važećim odredbama članka 3. stavka 4. i članka 8. stavka 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, da je do referenduma 2010. godine došlo, odluka birača bila bi promjenjiva samo novim referendumom. Poštujući ustavno pravo i volju hrvatskih birača, a budući da se člankom 27. Prijedloga Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje mijenjaju odredbe članka 262. Zakona o radu o produženoj primjeni pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima i otkazivanju kolektivnih ugovora, smatramo da je neophodno da se o ovim pitanjima raspiše državni referendum.

| Broj posjeta: 1.296 |

1 komentar u "Referendum, referendum, referendum!!!"

  1. Odlično!
    Sad će vladajuća koalicija bjelodano pokazati, da nisu u stanju razlikovati “popa i bob” i da su zapravo “malo pa ništa” 😡

    [rjk]

Imate li komentar?