Javni poziv za prijavu u odbore Hrvatskih laburista

Pozivaju se SVI članovi stranke, ali i simpatizeri i stručnjaci koji su voljni dio svog vremena uložiti u bolju organizaciju i funkcioniranje Hrvatskih laburista, da se uključe u rad odbora prema svojim interesima i stručnosti.

Na sjednici Predsjedništva Hrvatskih laburista održanoj u četvrtak 2. veljače 2012. godine donijeta je odluka o formiranju stranačkih stručnih odbora. Osnovani su sljedeći odbori:

 1. Odbor za vanjsku politiku
 2. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
 3. Odbor za obranu
 4. Odbor za financije
 5. Odbor za gospodarstvo
 6. Odbor za turizam
 7. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 8. Odbor za pravosuđe
 9. Odbor za rad, radno pravo i socijalno partnerstvo
 10. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
 11. Odbor za obitelj, mladež i sport
 12. Odbor za branitelje i ratne veterane
 13. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
 14. Odbor za zaštitu prirode i okoliša
 15. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
 16. Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 17. Odbor za regionalni razvoj, šumsko i vodno gospodarstvo
 18. Odbor za pomorstvo, promet i veze
 19. Odbor za europske poslove
 20. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
 21. Odbor za ravnopravnost spolova
 22. Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu
 23. Odbor za politički sustav
 24. Odbor za antikorupcijske mjere
 25. Odbor za porezni sustav i doprinose

Pozivaju se SVI članovi stranke, ali i simpatizeri i stručnjaci koji su voljni dio svog vremena uložiti u bolju organizaciju i funkcioniranje Hrvatskih laburista, da se uključe u rad odbora prema svojim interesima i stručnosti.

Odbori će se konstituirati kad se za pojedini odbor javi dovoljan broj zainteresiranih članova (najmanje 3 člana), a očekujemo da se postupak konstituiranja završi do kraja veljače.

Predsjedništvo je zaključilo da je potrebno prilagoditi odbore s jedne strane radu u Saboru, a s druge strane potrebi zauzimanja argumentiranih političkih stavova u samoj stranci. Upravo zbog toga stranački odbori u najvećem dijelu podudaraju se sa saborskim tijelima koja se bave određenim pitanjima. Te dvije zadaće, dakle pomoć saborskim zastupnicima i pomoć rukovodstvu stranke, bit će ujedno i temeljne zadaće svih odbora.

Predsjedništvo stranke će imenovati predsjednike pojedinih odbora.

Članovi i simpatizeri mogu se javiti radi sudjelovanja u radu odbora putem elektronskog obrasca i njihove prijave proslijedit će se koordinatoru.

(proces prijave je završen)

Radi se o izuzetno važnom koraku u daljnjoj demokratizaciji rada stranke, kojim nastojimo svakom članu omogućiti da svoj stav oblikuje kroz stranačku politiku i javne istupe stranke u saboru. Nemojte propustiti priliku aktivnog angažmana. Hrvatski laburisti računaju na vas.

| Broj posjeta: 3.651 |

2 komentara u "Javni poziv za prijavu u odbore Hrvatskih laburista"

 1. Što se događa sa tim aktivnostima?
  Ako se ne varam, negdje sam pročitao da će ti odbori početi sa radom krajem veljače.
  Jesu li uopće formirani ?

 2. Prijave u odbore završile su 29.2., sada je u procesu obrada prijava, nakon čega će svi dobiti pisanu obavijest putem e-pošte s detaljima o početku i načinu rada.

Imate li komentar?