Javna rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju stranke

Na svojoj 2. sjednici održanoj 7. lipnja Predsjedništvo je utvrdilo tekst prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju. Javna rasprava traje do 14. lipnja do 12 sati i nakon toga će Predsjedništvo utvrditi konačan prijedlog i uputiti ga Nacionalnom vijeću na razmatranje i usvajanje. Prijedloge i mišljenja mogu slati svi članovi stranke.

Svoje prijedloge šaljite na e-mail: info@laburisti.com

Četiri su osnovna razloga zbog kojih se vrše ove izmjene i dopune:

1. Izvršni odbor podružnice Zagreb zatražio je izmjene kako bi se u Pravilniku regulirao status ogranaka i podružnica na području Zagreba i omogućilo da svi ogranci budu zastupljeni u Izvršnom odboru podružnice. Nadalje, trebalo je regulirati i način održavanja izvanredne izborne skupštine podružnice jer se broj članova IO rasipao za više od jedne trećine a i predsjednik podružnice dao je ostavku. Te promjene su u člancima 1, 5, 6, 7, 8, 10 i 11.

2. Uočivši neke pogreške ili nejasne odredbe o predloženim se izmjenama te nejasnoće otklanjaju (članak 2) ili usuglašavaju sa Statutom (članci 15, 18 i 20)

3. Nakon Prvog sabora Stranke bogatiji smo za jednu iskustvo: način izbora članova Nacionalnog vijeća mora se mijenjati kako bi se osigurala zastupljenost svih podružnica (članak 16). Ponuđeni model neki nazivaju poluotvoreni a neki poluzatvoreni model no jedno je sigurno: jamči svakoj podružnici zastupljenost u NV-u razmjeno broju članova Stranke.

4. Izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor „skrojene“ su tako da neke naše podružnice i ogranke dijele u nekoliko izbornih jedinica. To najviše dolazi do izražaja u gradu Zagrebu. Da bi normativno uredili način predlaganja listi za izbor zastupnika detaljno smo regulirali način dogovaranja i predlaganja liste za sve tri varijante koje se mogu dogoditi (članak 19).

Zakon o izbornim jedinicama možete naći ovdje: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/271593.html

Radi lakše obrade prijedloga molimo vas da ih sistematizirate po člancima i da nudite točne formulacije koje predlažete.

PRILOG

>> IZMJENE I DOPUNE Pravilnika o ustroju Stranke, prijedlog (pdf)

| Broj posjeta: 1.224 |

Želite li komentirati? Objava: "Javna rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju stranke"

Imate li komentar?