ILO izračunao kupovnu moć plaća

Hrvatska prosječna plaća iznosi 1.756 dolara po paritetu kupovne moći, odnosno gotovo 300 dolara više od prosječne plaće u svijetu, ali i, primjerice, gotovo dvostruko manje od američke po istom kriteriju, objavio je BBC prenoseći podatke Međunarodne organizacije rada iz izvještaja o plaćama u svijetu za 2010/2011 godinu.

Dolar po paritetu kupovne moći (PPP dolar) posebno je dizajnirana mjerna jedinica koja odgovara jednom američkom dolaru potrošenom u SAD-u, odnosno, kako navodi BBC, konverzija u PPP dolare pokazuje koliko se za prosječnu plaću iz neke zemlje može kupiti dobara i usluga u SAD-u.

Prosječna plaća u svijetu iznosi 1480 dolara po paritetu kupovne moći, po izračunu ILO-a.

BBC naglašava kako je izračun prosječne plaću u svijetu bio “herkulski posao”. Ekonomisti ILO-a su, naime, prvo morali izračunati ukupnu masu plaća za svaku državu. Da bi to učinili, morali su pribaviti prosječnu plaću iz svakog nacionalnog ureda za statistiku i pomnožiti ga s brojem zaposlenih za svaku zemlju. Zatim su ukupne mase plaća iz svih zemalja zbrojili i podijelili s ukupnim brojem radnika u svijetu. Rezultat je prosječna svjetska plaća od 1480 PPP dolara.

PS: prema službenoj informaciji koju smo danas dobili iz ILO-a ovi podaci koje je prenio BBC nisu službeni ni konačni. Ali ih nisu ni demantirali, kažu da njihovi eksperti još rade na analizi.

PROSJEČNA PLAĆA PO PARITETU KUPOVNE MOĆI

ZEMLJA

PROSJEČNA PLAĆA U PPP$

SVIJET

1480 $

1

Luksemburg

4089

2

Norveška

3678

3

Austrija

3437

4

Sjedinjene Američke Države

3263

5

Velika Britanija

3065

6

Belgija

3035

7

Švedska

3023

8

Irska

2997

9

Finska

2925

10

Republika Korea (Južna)

2903

11

Francuska

2886

12

Kanada

2724

13

Njemačka

2720

14

Singapur

2616

15

Australija

2610

16

Cipar

2605

17

Japan

2522

18

Italija

2445

19

Island

2431

20

Španjolska

2352

21

Grčka

2300

22

Novi Zeland

2283

23

Južna Afrika

1838

24

Malta

1808

25

Izrael

1804

26

Češka

1786

27

Hrvatska

1756

28

Turska

1731

29

Katar

1690

30

Hong Kong

1545

31

Poljska

1536

32

Slovačka

1385

33

Mađarska

1374

34

Makedonija

1345

35

Bosna i Hercegovina

1338

36

Estonija

1267

37

Rusija

1215

38

Jamajka

1135

39

Litva

1109

40

Argentina

1108

41

Latvija

1098

42

Srbija

1058

43

Čile

1021

44

Bocvana

996

45

Malezija

961

46

Bjelorusija

959

47

Rumunjska

954

48

Bahrein

917

49

Panama

831

50

Mauricijus

783

51

Brazil

778

52

Makao

758

53

Kazahstan

753

54

Bugarska

750

55

Kolumbija

692

56

Ukraina

686

57

Kina

656

58

Meksiko

609

59

Gruzija

603

60

Azerbajdžan

596

61

Egipat

548

62

Tajland

489

63

Armenija

471

64

Dominikanska Republika

462

65

Moldavija

438

66

Mongolija

415

67

Sirija

364

68

Kirgistan

336

69

Indija

295

70

Filipini

279

71

Pakistan

255

72

Tadžikistan

227

| Broj posjeta: 1.075 |

Želite li komentirati? Objava: "ILO izračunao kupovnu moć plaća"

Imate li komentar?