Skupština podružnice Primorsko-goranske županije

Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Skupštine Podružnice Primorsko-goranske županije od 6. listopada 2012. godine i Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine od 29. rujna 2012. godine, Izvršni odbor Podružnice Hrvatskih laburista-Stranke rada Primorsko-goranske županije saziva Skupštinu Podružnice Primorsko-goranske županije koja će se održati dana 15. prosinca 2012. godine u 10 sati u Domu kulture Hreljin, na adresi Hreljin 119 b, Hreljin sa sljedećim prijedlogom Dnevnog reda:

1. Pozdravni govor i otvaranje

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora Podružnice Primorsko – goranske županije o postupku za izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za župana Primorsko – goranske županije i njegovih zamjenica

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za župana Primorsko – goranske županije i njegovih zamjenica

7. Izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za župana i njegovih zamjenica

8. Prijedlog programa Podružnice Primorsko – goranske županije

9. Usvajanje programa Podružnice Primorsko – goranske županije

10. Izvješće izborne komisije

11. Završna riječ kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za župana Primorsko – goranske županije

Molimo Vas da odgovorom na ovaj mail potvrdite/ispričate svoj dolazak/nedolazak.

Izvršni odbor Podružnice Hrvatskih laburista – Stranke rada Primorsko – goranske županije

Nenad Pleše, predsjednik
Mob: 095/3890-772
e mail: primorsko.goranska@laburisti.com

| Broj posjeta: 666 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština podružnice Primorsko-goranske županije"

Imate li komentar?