Skupština podružnice Krapinsko-zagorske županije

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor podružnice Krapinsko-zagorske županije saziva Skupštinu koja će se održati dana 28. prosinca 2012. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama podružnice na adresi MATIJE GUPCA 81 ZABOK.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Prijedlog za razriješenje neaktivnih članova I.O. podružnice prema poslovniku podružnice čl.15 stv.1 (javnim glasanjem)

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Razrješenje dosadašnjih članova I.O. Gorana Družinec i Branka Zajeca

7. Prijedlog kandidata za proširenje I.O.

8. Predstavljanje kandidata za članove I.O.

9. Izbor novih članova I.O.

10. Izvješće izborne komisije

11. Izvješće Izvršnog odbora podružnice o postupku za izbor kandidata Stranke za župana i njegovih zamjenika

12. Predstavljanje kandidata Stranke za župana i njegovih zamjenika

13. Izbor kandidata Stranke za župana i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem

14. Izvješće izborne komisije

15. Završna riječ kandidata Stranke za župana i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik podružnice Tomislav Končevski
095 3890 769

| Broj posjeta: 808 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština podružnice Krapinsko-zagorske županije"

Imate li komentar?