Skupština ogranka Varaždinske Toplice

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Varaždinske Toplice saziva Skupštinu ogranka koja će se održati dana 21. prosinca 2012. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama “Zlatni mladić” na adresi Svibovec, Varaždinske Toplice.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/ načelnika i njegovog/ih zamjenika

7. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

9. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

8. Izvješće izborne komisije

9.Izbor 3 člana IO ogranka

10.Izbor tajnika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka Stanko Medvedec
098/910-1236

| Broj posjeta: 794 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Varaždinske Toplice"

Imate li komentar?