Skupština ogranka Varaždin

Temeljem članka 8. stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Varaždin Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Varaždin koja će se održati dana 15. prosinca 2012. godine, s početkom u 18 sati u prostorijama Vatrogasnog doma, na adresi Trenkova ulica 2 u Varaždinu.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika i za novog člana Izvršnog odbora Ogranka

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/ načelnika i njegovog/ih zamjenika

i predstavljanje kandidata za člana Izvršnog odbora Ogranka

7. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izbor jednog člana Izvršnog odbora Ogranka Varaždin

9. Izvješće izborne komisije

10. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednica Ogranka Varaždin:

Jadranka Lukavečki
098/9282-744

| Broj posjeta: 752 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Varaždin"

Imate li komentar?