Skupština ogranka Satnica Đakovačka

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Satnica Đakovačka saziva Skupštinu ogranka Satnica Đakovačka koja će se održati dana 23. prosinca 2012. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, na adresi Ante Starčevića 28.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Prihvaćanje ostavke Predsjednika ogranka i izbor novog

5. Izbor IO ogranka

6. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

7. Izvješće verifikacijske komisije

8. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/ načelnika i njegovog/ih zamjenika

9. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

10. Izvješće izborne komisije

11. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka Danijel Kruljac
091/2222-594

| Broj posjeta: 843 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Satnica Đakovačka"

Imate li komentar?