Skupština ogranka Rijeka

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Rijeka Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Rijeka koja će se održati dana 3. prosinca 2012. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama MO Krimeja, na adresi Kumičićeva 50.

Predloženi dnevni red:

1. Pozdravni govor i otvaranje

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka Rijeka o postupku za izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika grada Rijeke i njegovih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika grada Rijeke i njegovih zamjenika

7. Izbor kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika i njegovih zamjenika

8. Prijedlog programa rada ogranka Rijeka

9. Usvajanje programa rada ogranka Rijeka

10. Izvješće izborne komisije

11. Završna riječ kandidata Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradonačelnika grada Rijeke

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Za izvršni odbor ogranka Rijeka

Vedran Sabljak, predsjednik ogranka Rijeka
099/8070-983
rijeka@laburisti.com

| Broj posjeta: 908 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Rijeka"

Imate li komentar?