Skupština ogranka Petrijevci

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Općine Petrijevci Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva Skupštinu ogranka Općine Petrijevci koja će se održati dana 5.12.2012. godine, (srijeda) s početkom u 18 sati u prostorijama Šahovskog kluba Petrijevci, na adresi Republike 116, Petrijevci.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/ načelnika i njegovog/ih zamjenika

7. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka
Tihomir Reiter broj
mob: 091/6527-652

| Broj posjeta: 860 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Petrijevci"

Imate li komentar?