Skupština ogranka Osijek

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Osijek saziva Skupštinu ogranka Osijek koja će se održati dana 9. siječnja 2013. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama restorana Kugla (zgrada Opeke), na adresi Vukovarska 215.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika/ načelnika i njegovog/ih zamjenika

7. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka

Bruno Zorić
098/277-959
osijek@laburisti.com

| Broj posjeta: 1.021 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Osijek"

Imate li komentar?