Skupština ogranka Križ

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Križ saziva Skupštinu ogranka Križ koja će se održati dana 9.12.2012. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama Društvenog doma, na adresi Donji Prnjarovec.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za načelnika i njegovog/ih zamjenika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za načelnika i njegovog/ih zamjenika

7. Izbor kandidata Stranke za načelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ kandidata Stranke za načelnika i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka
Stevo Turčinović
091/4464-779

| Broj posjeta: 791 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Križ"

Imate li komentar?