Skupština ogranka Koprivnica

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Koprivnica saziva Skupštinu ogranka Koprivnica koja će se održati dana 20. 12. 2012. godine, s početkom u 18 sati u prostorijama Gradske vijećnice- Koprivnica, na adresi Zrinski Trg 1.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.

2. Izvještaj o radu ogranka Koprivnica za 2012. godinu ( Predsjednik)

3. Informiranje o promjenama po osnovi broja članova u ogranku Koprivnica ( kvorum na Skupštini, broj članova u Izvršnom odboru…)

4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

5. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

6. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika i njegovih zamjenika

7. Izvješće verifikacijske komisije

8. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika i njegovih zamjenika

9. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem

10. Izbor 2 člana Izvršnog odbora ogranka tajnim glasovanjem

11. Izvješće izborne komisije

12. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Tajnik ogranka Koprivnica
Darko Tetec

| Broj posjeta: 892 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Koprivnica"

Imate li komentar?