Skupština ogranka Hrvatska Kostajnica

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Hrvatska Kostajnica saziva Skupštinu ogranka Hrvatska Kostajnica koja će se održati dana 22. 2. 2013. godine, s početkom u 19 sati u prostorijama Gradske vijećnice – Hrvatska Kostajnica, na adresi Trg Nikole Šubića Zrinskog 1.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za gradonačelnika i njegovog/ih zamjenika

7. Izbor kandidata Stranke za gradonačelnika i njegovog/ih zamjenika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ kandidata Stranke za gradonačelnika i predsjednice ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednica Ogranka Hrvatska Kostajnica
Tijana Preradović

| Broj posjeta: 990 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Hrvatska Kostajnica"

Imate li komentar?