Skupština ogranka Dubrovnik

Temeljem Članka 8. Stavka 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Dubrovnik rada saziva Skupštinu ogranka Dubrovnik koja će se održati dana 15. 3. 2013 godine, s početkom u 17 sati u prostorijama Sindikata, na adresi A. Hebranga 83.

Predloženi dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izborn

komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za zamjenika

gradonačelnika

5. Izvješće verifikacijske komisije

6. Predstavljanje kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika

7. Izbor kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika tajnim glasovanjem

8. Izvješće izborne komisije

9. Završna riječ predsjednice ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka
Dolores Lujić

| Broj posjeta: 487 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Dubrovnik"

Imate li komentar?

Skupština ogranka Dubrovnik

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Dubrovnik saziva Skupštinu ogranka koja će se održati dana 27. prosinca 2012. godine, s početkom u 17 sati u prostorijama Sindikata, na adresi A. Hebranga 83.

(više…)

| Broj posjeta: 914 |

Želite li komentirati? Objava: "Skupština ogranka Dubrovnik"

Imate li komentar?